Els tècnics d’emergències sanitàries s’associen per reclamar una titulació per exercir

El  col·lectiu de tècnics d’emergències sanitàries vol que es reguli l’exercici de la professió a través d’una formació específica similar a la d’altres països. Aquestes són les reivindicacions que plantejaran des de l’associació professional que han creat.

ATESAND neix amb l’objectiu de millorar l’exercici de la professió d’emergències sanitàries. Actualment no es demana cap titulació específica per treballar-hi com a tècnic, al contrari que en altres països.

L’associació creu que caldria una formació similar a la que es demana a Espanya, un grau mitja d’FP específic d’una durada de dos anys. Si no és possible crear una formació similar al país, es demana que per exercir la professió sigui obligatori acreditar la titulació adient a Espanya o França. A Espanya, per exemple, des del 2012 és obligatori aquest cicle formatiu per exercir com a tècnic d’emergències sanitàries. El president de la nova associació, Miquel Rodríguez, afirma que ATESAND “no neix com un sindicat, sinó com una associació per regularitzar la professió i la formació”. Explica que “a nivell laboral hi ha companys que podrien millorar les condicions, però això ja és una altra guerra”.

L’associació també pretén fomentar la formació i col·laborar amb les institucions en l’elaboració de protocols del reglament sobre transport sanitari. Actualment hi ha 50 professionals al país que exerceixen com a tècnic d’emergències sanitàries.