Els socialdemòcrates volen saber quins motius van provocar els cessaments a la direcció del SAAS

La Sindicatura ha admès a tràmit cinc preguntes del grup parlamentari socialdemòcrata per ser respostes en la sessió de control al Govern prevista pel proper 11 d’abril. Entre altres qüestions, els socialdemòcrates volen saber quins motius ‘polítics’ van portar al Govern a cessar el director general i el director assistencial del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS).

La Sindicatura ha admès a tràmit una pregunta del grup parlamentari socialdemòcrata per saber els motius ‘polítics’ i quins eren els desacords entre el Govern i el SAAS que posaven en perill la reforma del sistema sanitari, tal com va posar en relleu l’Executiu en una roda de premsa posterior al Consell de Ministres per argumentar el cessament de la direcció del SAAS.

En l’àmbit de la salut, aquest dimecres el Butlletí del Consell General també publica la pregunta de la consellera socialdemòcrata relativa a la creació de la Comissió de la Cartera de Serveis i Productes de Salut. Concretament, els socialdemòcrates volen saber els motius que han portat al Govern a no incloure en aquesta Comissió als prestadors de serveis sanitaris.

D’altra banda, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Jaume Bartumeu, signa una de les preguntes que té per objectiu saber el nombre de sancions imposades per la Duana en els exercicis 2010, 2011 i 2012 tant en l’àmbit global de la vigilància duanera com en l’aspecte concret de la lluita contra el frau per contraban.

Bartumeu també signa una altra pregunta que pretén esbrinar quines mesures ha adoptat el Govern per fer complir la Llei reguladora del transport públic de passatgers per carretera, després de les queixes de l’Associació de Taxistes i d’altres professionals per la competència deslleial d’alguns vehicles que es dedicarien a fer transport a càrrec d’alguns hotels i d’agències turístiques.

Finalment, la consellera Rosa Gili ha entrat una pregunta a la Sindicatura per saber quins criteris se segueixen per determinar les subvencions a les associacions de pares i mares dels centres escolars de segona ensenyança, batxillerat i ensenyament especialitzat.

Paral·lelament, el Butlletí del Consell General també ha publicat la pròrroga del termini de presentació d’esmenes al projecte de llei de competència efectiva i protecció del consumidor, que ara finalitza el 18 d’abril a les les 13.30 hores. Igualment, també s’ha allargat el termini de presentació d’esmenes al projecte de llei de l’Institut Nacional Andorrà de Finances que finalitza el 10 d’abril, a les 13.30 hores.