giliLa consellera general, Rosa Gili, ha presentat 11 esmenes al projecte de llei de modificació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada. La majoria dels canvis proposats són de caràcter tècnic i aclareixen diferents conceptes de l’articulat de la llei per tal de dotar’ una major seguretat jurídica el text legal.

De les diferents esmenes presentades per la consellera general socialdemòcrata, Rosa Gili, a la Llei de societats anònimes i responsabilitat limitada, en destaca la proposta de modificació de l’apartat 3 de l’article 15 – que es refereix a les “Accions i participacions- que fixa que “en cap cas no es poden inscriure accions o participacions o emetre títols a nom de persones interposades diferents del titular real de les mateixes accions o participacions; seran nul·les de ple dret les inscripcions en aquests supòsits”. D’aquesta manera, s’incorpora la prescripció o previsió de nul·litat de ple dret per tal de “reforçar la prohibició de la figura del prestanoms”.

D’altra banda, la Llei de societat estableix que no “es poden constituir, ni elevar a públiques, ni inscriure al Registre de Societats les societats amb objecte il·lícit, contrari a la moral o als interessos públics d’Andorra”. En aquest cas, Gili planteja la necessitat d’acotar i reglamentar el concepte “interessos públics” establint-los en aquells “expressament declarats pel Govern reglamentàriament”. En la motivació de l’esmena, la consellera escaldenca exposa que el concepte interessos públics d’Andorra sense més precisions és “desaconsellat per la doctrina administrativa perquè permet tota mena d’interpretacions”. I per tant, “és més adient fixar-li uns límits que permetin la discrecionalitat però en cap cas l’arbitrarietat que està expressament prohibida per la Constitució”.

Igualment, s’afegeix la possibilitat d’inscriure al Registre de Societats que una societat declarada en fallida es troba en situació de liquidació i s’introdueixen canvis menors a la publicitat del registre de societats i al règim sancionador.

També es proposa suprimir la disposició final primera ja que es considera que la citada disposició efectua canvis que afecten a les SICAV, les quals es troben regulades per la llei d’organismes d’inversió col·lectiva i, per tant, no guarden relació amb les modificacions de la Llei de societats que formula el projecte de llei. En aquest sentit, els socialdemòcrates remarquen que caldria que el Govern tramités una llei ad hoc de modificació de la llei de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada