Els preus baixen al setembre i situen l’IPC avançat en el 0,6%

La variació interanual estimada de l’IPC per al mes de setembre del 2013 és del 0,6% segons el càlcul de l’indicador avançat, fet públic aquest dimarts pel Departament d’Estadística. Aquest indicador suposa un càlcul previ de l’IPC que, en cas de confirmar-se, suposaria una disminució de tres dècimes respecte la variació del mes anterior (agost 2013, 0,9%). Aquest indicador es calcula amb el 97% dels preus de setembre entrats. Per les sèries que encara no han estat enquestades, s’utilitza el mateix preu del mes anterior, de manera que no té per què coincidir amb la dada definitiva del setembre que es donarà a conèixer el 10 d’octubre.

Estadística també ha assenyalat que a Espanya, l’indicador avançat de l’IPC situa la variació anual al mes de setembre al 0,3%, una xifra que suposaria una disminució de més d’un punt sobre la taxa interanual registrada al mes d’agost (1,5%).