Els permisos de residència simple, els que més sovintegen

Un treballador (arxiu)
Un treballador (arxiu)

A 31 de març del 2023 els permisos de residència i treball representen 37.766 del total de les autoritzacions en vigor, amb una variació respecte el mateix dia de l’any anterior del +3,8%. 9.266 persones tenien un permís de residència simple. Aquestes autoritzacions augmenten respecte al mateix període anterior, amb una variació anual del +4,4%.

Es comptabilitzaven un total de 1.768 permisos de treball fronterer en vigor. La variació anual presenta un augment del 4,8%. Hi ha un total de 6.201 autoritzacions de treball temporal en vigor, corresponents a les quotes de temporada d’hivern. Es registraven 447 autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres en vigor. Aquest tipus de permís presenta una variació anual negativa del 14,9%.

TOTES LES NOTÍCIES