Els permisos de residència i treball es redueixen un 3%

• Els permisos de residència i treball representen 33.619 autoritzacions en vigor, amb una tendència anyal decreixent d’un -3,0%.

• 7.672 persones tenien un permís de residència simple. Aquestes autoritzacions es mantenen estables amb una tendència sensiblement a la baixa del -0,2%.

• El 31 de desembre de 2012 es comptabilitzaven un total de 1.702 permisos de treball fronterer en vigor. La tendència anyal presenta una reducció del -3,7%.

• A la mateixa data es registraven 142 autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres en vigor. Aquest tipus de permís presenta una tendència a la baixa del -25,9% anyal.

• El total de baixes país comptabilitzades durant el trimestre és de 204. Aquesta xifra s’està reduint un -16,7% en tendència anyal.

• Durant el trimestre s’han acordat un total de 1.222 autoritzacions inicials, de les quals 25 són temporals per estudis i recerca. No s’analitza la seva tendència per la poca significació de les dades.

• Els permisos de residència i treball ascendeixen a 163 autoritzacions inicials, amb una tendència anyal negativa d’un -28,0% que evoluciona negativament respecte a la del trimestre passat (-19,3%).

• 299 autoritzacions corresponen a residències simples, que augmenten moderadament un +6,0% en la tendència anyal i evolucionen a l’alça respecte al trimestre anterior, quan la tendència va ser del +3,8%.

• Les autoritzacions de treball fronterer són una minoria i representen 26 acords. La tendència anyal evoluciona notablement a la baixa amb un -11,5%, retallant des del -21,9% registrat el trimestre anterior.

• Durant el període s’acorden 709 autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres. Aquest tipus de permís deixa de tenir una tendència positiva i passa a ser negativa amb un -19,6%, (+40,6% el trimestre anterior).

(Text: departament d’Estadística)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.