Els permisos de residència i treball disminueixen un 3%

El 30 de setembre del 2011 es comptabilitzaven un total de 1.722 permisos de treball fronterer en vigor, la tendència anyal presenta una reducció del -4,2%. Els permisos de residència i treball representen 33.902 autoritzacions en vigor, amb una tendència anyal decreixent d’un -3,0%. 7.827 persones tenien un permís de residència simple, aquestes autoritzacions estan creixent amb el +2,7% en tendència anyal. El mateix dia es registraven 178 autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres en vigor, aquest tipus de permís té una tendència a la baixa del -26,0% anyal. El total de baixes país comptabilitzades durant el trimestre és de 253. Aquesta xifra s’està reduint del -15,8% en tendència anyal.

Durant el trimestre es van acordar un total de 1.156 autoritzacions inicials, de les quals 11 van ésser autoritzacions temporals per estudis i recerca, no s’analitza la seva tendència per la poca significació de les dades. Els permisos de residència i treball representen 197 autoritzacions inicials, amb una tendència anyal negativa d’un -19,3% que està en reducció a la del trimestre passat (-28,8%). 324 autoritzacions eren per un permís de residència simple, aquestes autoritzacions inicials estan en lleuger increment d’un +3,8% en tendència anyal, fet que canvia respecte al trimestre anterior on la tendència era del -4,5%. Les autoritzacions de treball fronterer són la minoria amb 25 acords, la tendència anyal destaca una reducció forta amb una tendència anyal del -21,9% notablement més marcada que el trimestre anterior (-10,8%).

Durant el període es van acordar 599 autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres, aquest tipus de permís té una tendència creixent d’un +40,6%, menys marcada que el trimestre anterior (+116,2%).

El nombre d’autoritzacions de residència i treball inicials és més fluctuant que el de residències simples perquè respon a la regulació de les quotes d’immigració. El nombre d’autoritzacions inicials de residència i treball es va reduir de manera important entre el 2008 i el 2009. Ha tornat a pujar lleugerament des del final del 2009 fins a principis del 2010 i a partir d’aquí la tendència apunta per una estabilització sensiblement a la baixa.

De manera global el nombre d’autoritzacions inicials de residència sense treball és bastant estable al llarg dels 3 anys estudiats encara que es pot notar un augment notable durant el 2009. La tendència va disminuir regularment entre mitjans del 2009 i el 2010 i sembla estabilitzada en el primer trimestre del 2011 i lleugerament a l’alça a partir del segon trimestre.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *