Els permisos de residència i treball a 30 de setembre eren 32.958, un 1,8% més

El  mes de setembre es va tancar amb un total de 32.958 permisos de residència i treball en vigor, la qual cosa suposa un increment de l’1,8% respecte de la mateixa data de l’any anterior. La xifra total d’autoritzacions, a 30 de setembre, s’elevava a 42.230, segons les dades fetes públiques aquest dijous per Estadística, que ha informat també que entre els mesos de juliol i setembre es van concedir 981 autoritzacions totals, un 2% menys que el mateix període de l’any anterior.

El volum d’autoritzacions d’immigració que es van atorgar entre els mesos de juliol i setembre s’eleven a 981, la qual cosa representa una variació negativa respecte del mateix període del 2015 del 2%, segons les dades fetes públiques aquest dijous pel Departament d’Estadística. Cal afegir, a més, que a 30 de setembre els permisos de residència i treball en vigor representaven un total de 32.958 la qual cosa suposa un increment de l’1,8% respecte a la mateixa data de l’any anterior, mentre que les autoritzacions totals eren 42.230.

De les autoritzacions acordades en el trimestre comprès entre el juliol i el setembre, 422 eren de residència i treball i 395 de residència simple, amb un creixement del 19,9% i del 4,2% respectivament. A més, cal destacar que el nombre d’autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres, 64, disminueix un 60% respecte del mateix trimestre de l’any 2015 i que els permisos per a fronterers eren 37 (la qual cosa suposa un increment del 164% respecte del mateix període de l’any anterior). Per nacionalitats, els espanyols continuen sent el col·lectiu més representat, amb un total de 538 autoritzacions (el 54,8%), lluny de les altres nacionalitats (26,5%) i particularment dels francesos i dels portuguesos (10,6% i 8%, respectivament).

Segons les dades facilitades per Estadística, les autoritzacions en vigor a 30 de setembre del 2016 eren 42.230, amb una variació anual positiva de l’1,3%. Pel que fa a les autoritzacions de residència i treball, eren 32.958, amb una variació anual positiva de l’1,8%, mentre que les de residència simple eren 7.658, amb una variació anual del 3,2%. Les autoritzacions per treball fronterer estaven xifrades en 1.372 i presentaven una variació negativa del 4,9%, mentre que les de treball temporal per a empreses estrangeres s’elevaven a 125, amb una variació negativa del 61,3%.

D’altra banda, durant el tercer trimestre del 2016, el nombre de baixes registrades se situaven en 157, un 8,3% respecte al mateix trimestre del 2015. Pel que fa les dades acumulades en els últims 12 mesos, d’octubre del 2015 a setembre del 2016, el nombre total d’autoritzacions inicials és de 3.937, amb un augment del 16,4%, i el nombre de baixes era de 607, un 3,2% menys que el període anterior.

(Text i foto: ANA)