Els monitors d’esquí continuaran insistint perquè els apugin el preu de l’hora de feina

L’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME) ha fet públic el següent comunicat després de l’assemblea general extraordinària que va celebrar ahir a la nit:

Després de l’Assemblea General Extraordinària realitzada aquest dimecres 18 de gener del 2017 a la Llacuna, l’AAME vol fer públic els punts mes importants presos en aquesta Assemblea, al respecte del únic punt tractat en aquesta Assemblea Extraordinària;

–          Situació actual de les converses amb les societats explotadores dels camps de neu.

Accions i decisions a emprendre. 

La Junta va exposar que continua la negativa ferma i frontal, almenys fins a la data i sense que en coneguem els motius, de les societats explotadores dels camps de neu de reunir-se amb nosaltres per iniciar les negociacions, i com que la AAME ja va donar per trencat i exhaurit l’acord de conveni col·lectiu entre els monitors d’esquí d’Andorra i la patronal de les societats explotadores dels camps de neu comunals que ens havia regit els darrers 10 anys, vam exposar com ens afecta el fet d’estar regulats actualment pel conveni general d’assalariats.

En primer, vam explicar que en data 18 de gener del 2017 hem enviat una carta a SkiAndorra recordant-los que els butlletins de salari han d’estar omplerts com marca la llei del Codi de relacions laborals, article 63 i que els dies festius marcats al calendari pel Decret de l’Establiment del calendari laboral per a l’any 2017, publicat al BOPA núm.65, data 9 de novembre del 2016. Ja que en els butlletins de salari de GandValira com de VallNord hi ha errors en aquest dos punts i que esperem que ho esmercin abans del proper butlletí salarial del mes de gener del 2017. L’Assemblea va vota i decidir per unanimitat que en cas que no es produeixin les rectificacions als errors que presentes els butlletins l’associació faci els passos administratius i legals escaients per fer complir la legislació vigent i defensar els drets i interessos del col·lectiu de monitors.

El primer mandat ja imposat i ara ratificat de l’Assemblea a la Junta es continuar oberts i receptius a iniciar les negociacions amb SkiAndorra,  això si, ara per arribar a acords per a un nou conveni col·lectiu per al Sector del monitors d’esquí, començant des de cero, negociant amb la patronal i vetllant per al seu encaix dins la normativa legal actual. Aquest conveni ha de ser el futur legal que enquadri la professió de Monitor d’Esquí al Principat d’Andorra.

L’Assemblea també va manar a la Junta que, durant tot el procés per al nou conveni i que estarem sota el regim general d’assalariats, continuï lluitant per aconseguir el increment del preu/hora cobrat per arribar al mínim de 22,50€.

A continuació vam donar a conèixer tota la informació recollida arran de la reunió mantinguda amb inspecció de treball per conèixer els aspectes que ens afecten com a col·lectiu al estar sota el codi de relacions laborals en regim d’assalariats per hores.

Aspectes com que tant nosaltres com els nostres empresaris hem de complir la totalitat de la legislació, el que dona peu a drets i obligacions. Concretament es va comunicar que seguint la llei de la Seguretat i la Salud en el treball, primer de tot a partir d’ara ens hauran de fer el curs de Seguretat i Higiene que fins a la data no se’n fa.  Les Escoles d’Esquí han de donar, cobrar seria no acord a la llei, l’equipament necessari per fer la feina per la qual ens contracten. A nivell seguretat, serà donar-nos l’equipament de seguretat ( roba, ulleres, crema solar, . . .) com així, com diu el article 74, facilitar l’equip de treball (esquis, botes, larva, . . . . ). Aquest obligatorietat hem de veure com ho apliquem amb les Escoles, per això es demanarà una reunió amb les Escoles d’Esquí, a part de la que tenim demanada amb les societats, per coordinar l’aplicació de la llei.

També es va informar, per part de la Junta al socis arrel de les queixes rebudes, que segons la llei, article 83, el monitors poden negar-se a haver d’obrir per obligació un compte corrent en una entitat bancària del país per a poder rebre el seu salari. La llei estableix que; “el salari s’ha de satisfer a la persona treballadora al lloc on radica l’empresa o al domicili bancari que la persona treballadora indiqui, SI HO PREFEREIX”. I d’aquesta manera els monitors podran estalviar-se les altes despeses i comissions que apliquen les entitats bancàries. També es va fer arribar a la Junta la queixa que alguns monitors s’han trobat que en anar a cobrar un xec a la mateixa entitat bancària que l’ha emes i que inclús patrocina la seva Escola, els i han arribat a cobrar 30€ de despeses. La Junta es compromet a investigar aquesta situació i si cal a demanar una reunió amb l’ABA.

Un altre queixa rebuda que la Junta s’ha informat és el fet que a GrandValira els monitors d’Esquí tenen prohibit utilitzar el transport gratuït que ofereix la empresa a la resta de treballadors per arribar al seu lloc de treball. En aquest punt, legalment, al ser tot el col·lectiu i no individus concrets, no cauria en infracció de la llei, tot i no ser gaire normal, ja que molts del monitors al ser estrangers no disposen de transport privat. Situació que com a exemple es va viure aquest passat dilluns quan els monitors de l’Escola d’Arinsal van haver de recuperar el seu material a Arinsal i desplaçar-se pels seus propis mitjans fins a Pal per a poder treballar degut al tancament de la seva estació, i que va provocar que pocs d’ells i arribessin ja que en cap moment es va posar a la seva disposició cap mitja de transport.

S’informa que la Junta ha demanat reunir-se amb els quatre consols que tenen dins del seu territori Escoles d’Esquí, Canillo, Encamp, Ordino i la Massana. En aquest moment no s’ha contactat amb St. Julià ja que cap del monitors del camp de Neu de la Rabassa es afiliat ni hem rebut queixes al respecte, tot i que es deixa oberta la porta a convidar-los en les reunions del conveni col·lectiu ja que aquest si que els afectarà directament. Aquest reunió amb els consols, junts o per separat es per exposar-los la negativa de les societats explotadores dels camps de neu a reunir-se amb nosaltres i demanar-los que intervinguin com així exposar-los les dificultats i problemes que aquesta situació provoca al ciutadans residents a la seva parròquia i que son monitors, i els efectes negatius que causa o pot causar en el teixit ciutadà.

En aquest punt la Assemblea proposa, i la Junta o recull, la possibilitat de demanar una reunió amb el Cap de Govern per tractar la nostra problemàtica, ja que afecta a un gran nombre de ciutadans, al futura viabilitat de l’EFPEM i al Ministeri d’Educació qui es el garant de la formació dels Monitors Andorrans.

Posteriorment es van tractar i parlar de temes menors directament relacionats amb la feina.

I finalment es va decidir per unanimitat que en cas que les societats explotadores dels camps de neu continuïn en la seva posició de negar-se a asseure’s a la taula de negociació, aprofitar la reunió ja demanada amb el ministre de Educació, per demanar com a part interessada la reactivació de l’ENADE i la posada en funcionament del seu Consell Rector, qui per llei, te la potestat de fixar el salari mínim del monitors d’Esquí al Principat d’Andorra.

(Text: Carles Iriarte, president de l’AAME)