L’especialització dels batlles en matèria de blanqueig de capitals i treballar en la digitalització. Aquestes són dues de les recomanacions que han fet els magistrats externs que han analitzat el modus operandi i les eventuals incidències de la causa seguida per blanqueig de diners amb la realització d’escoltes telefòniques que va provocar en el judici del Tribunal de Corts del 18 de juny de 2012 que el Ministeri Fiscal retirés l’acusació als encausats. Així es recull en l’informe que els magistrats Gilbert Cousteaux, president de sala de la Cour d’appel de Tolosa, i Andreu Enfadaque Marco, inspector del CGPJ d’Espanya, han fet arribar al Consell Superior de la Justícia d’Andorra, que aquest ha fet públic a través d’un comunicat.

L’informe detalla alguns errors de procediment durant la causa pel que fa a les intervencions telefòniques ja que es van notificar a la Fiscalia de forma tardana; no es van inscriure al registre cronològic fins passat el judici oral; i va haver-hi una insuficiència de control judicial ja que la batlle no va rebre fins al final totes les escoltes, malgrat les reunions setmanals que tenia amb dos agents de Policia per al seu seguiment. En aquest sentit, els magistrats especifiquen en l’informe que ni la Fiscalia ni els advocats en cap moment van queixar-se de la tardança en la notificació de les escoltes.

Igualment, en l’informe deixen constància de la sobrecàrrega de treball de les Batllies d’Instrucció durant aquelles dates amb vuit causes obertes per blanqueig de diners, en quatre d’elles amb ordre d’intervencions telefòniques, i amb 13 detinguts, dos dels quals menors d’edat. Aquesta sobrecàrrega motivava, segons assenyalen en el document, que les notificacions a la Fiscalia de les intervencions telefòniques s’agrupessin per fer-les totes alhora.

Els magistrats que han elaborat l’informe celebren que d’aquests errors se n’hagin pres resolucions de forma immediata un cop celebrat el judici oral per tal d’evitar-los en el futur. Així, ara les notificacions es duen a terme immediatament; els Batlles inscriuen personalment en el registre cronològic les resolucions referides a les escoltes; i la Policia tramet al Batlle instructor amb periodicitat quinzenal els enregistraments i transcripcions.

En l’àmbit de les recomanacions, els magistrats ressalten la necessitat que dos dels sis actuals batlles de les seccions penal i d’instrucció ‘podrien especialitzar-se en assumptes penals relatius a blanqueig de diners i relacionats amb organitzacions criminals’. Aquests batlles, a més, ‘haurien de rebre formació específica en matèria comptable, econòmica financera i altres ciències auxiliars’. En aquest aspecte destaquen que ja hi ha un grup de treball que estudia una reforma del procediment penal que traspassaria al Tribunal de Corts l’enjudiciament dels delictes actualment jutjats pel Tribunal de Batlles, cosa que alliberaria de càrrega als Batlles.

Una altra de les recomanacions fa referència als mitjans materials que alenteixen els procediments. L’informe proposa ‘una immediata millora de mitjans materials de la Seu de la Justícia per tal d’agilitzar el lliurament de còpies per donar trasllat al Ministeri Fiscal i a les parts dins els estrictes terminis legals’. En aquest sentit, els dos magistrats que han elaborat el document expressen ‘la conveniència d’avançar en la digitalització dels processos penals com a pas previ envers el procés electrònic’.

El Consell Superior de la Justícia ha recordat que aquestes recomanacions ja van en la línia del treball iniciat en l’Estudi de definició del procés de Modernització de l’Administració de Justícia d’Andorra, que ja va ser enviat al Govern amb data 27 de febrer d’enguany perquè l’examini i en trameti el finançament necessari per fer-lo realitat el més aviat possible.

 

Nous nomenaments

El Consell Superior de la Justícia ha fet públic aquest dijous el nomenament d’Eulàlia Amat com a inspectora del Registre Civil i del Registre d’unions estables de parella. Així mateix, també ha fet públic l’acord per adscriure amb caràcter secundari a la sala administrativa del Tribunal Superior de justícia a Vincent Aniere. Finalment, el CSJ també ha informat que s’han presentat vuit candidats als concursos públics per seleccionar dos batlles i han indicat que les proves es faran a l’abril.