Els ingressos de la CASS per cotitzacions de la branca general augmenten un 6,5% el primer trimestre

servei d'atenció de la CASS
El servei d’atenció de la CASS. Foto: ARXIU

El Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha aprovat els estats financers i la liquidació de comptes del primer trimestre 2020. Destaca l’augment dels ingressos per cotitzacions de la branca general en un 6,5% alhora que les despeses de prestacions s’han reduït un 0,3% en comparació al primer trimestre de l’any passat.

Així, a la branca general, el total d’ingressos per cotitzacions dels assalariats i dels treballadors per compte propi sumen 34,6 milions d’euros, i els ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes) són de 2,8 milions d’euros. Alhora, les despeses de prestacions sanitàries són de 23,5 milions d’euros, el que és un 5,2% menys de la despesa pel mateix concepte del primer trimestre del 2019. Les despeses de prestacions econòmiques (baixes, pensions d’invalidesa i pensions d’orfenesa) arriben als 16 milions d’euros, és a dir +7,8% respecte al primer trimestre 2019.

A la branca jubilació, els ingressos per cotitzacions creixen un 5,2% respecte al primer trimestre 2019. El total d’ingressos per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte propi és de 39,9 milions d’euros, mentre que els ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes) són d’1,1 milió d’euros. Les transferències de Govern per finançar pensions no contributives sumen 1,3 milions d’euros.

Pel que fa a les despeses de prestacions de la branca jubilació, aquestes han crescut un 8,8% respecte al primer trimestre 2019. Les despeses de les pensions contributives sumen 26,3 milions d’euros, és a dir +8,3% respecte al primer trimestre 2019, i les despeses de pensions no contributives són d’1,3 milions d’euros, és a dir +20,4% respecte al primer trimestre 2019.

BENEFICIARIS DEL SISTEMA
El nombre d’assalariats creix en relació als 3 primers mesos de 2019 hi ha un augment del 2,5%. Al mes de març consten 44.795 persones registrades com a assalariades a la CASS, un 2,0% més de les que hi havia registrades el març de 2019. Similarment, també augmenta el nombre de cotitzants per compte propi, que el mes de març són 6.609, un 1,9% més dels que constaven registrats el març de 2019.

El nombre d’assegurats indirectes es situa en les 17.133 persones. El nombre de pensionistes a càrrec de la branca general augmenta un 0,8% en relació al 2019, amb 2.696 pensionistes al març: 2.354 pensionistes d’invalidesa, 341 pensionistes d’orfenesa i 1 pensió de reversió d’ascendents.

A la branca jubilació, l’augment del nombre de pensionistes en relació al 2019 ha estat del 4,8%, havent-se registrat 13.811 pensionistes al març: 12.178 pensionistes de jubilació i 4 capitals de jubilació; 3.160 pensionistes de viduïtat de les quals 84 de temporals. La taxa de dependència al mes de març és de 3,59 assegurats actius
per cada pensionista de la branca jubilació; inferior al març de 2019.

 

TOTES LES NOTÍCIES