Els indicadors preveuen una petita millora de l’economia el 2014

cambra

Les perspectives empresarials assenyalen una millora gradual de l´economia el 2014. Així ho fa palès l´Enquesta de conjuntura del segon semestre del 2013, que avui ha presentat la Cambra de Comerç. Pel que fa al 2013, ha estat un període de descens de l´activitat econòmica, però menor que d´altres anys. Segons la Cambra, ha estat l´any en què s´ha tocat fons de la crisi.

Arran dels resultats de l´enquesta, es constata que les empreses indiquen una tendència de millora en l´economia el 2014. Tot i que de manera molt gradual i sense deixar enrere la crisi, les perspectives són millors, sempre que es recuperi l´economia als estats veïns. El president de la Cambra de Comerç, Marc Pantebre, ha afirmat que “el canvi de tendència hi és” i que “que en alguns sectors com el sector serveis o el subsector financer ja presenta clars símptomes de millora respecte d’altres”. Reconeix, però, que “al sector comercial i a l’hoteler els està costant més i al sector industrial, una mica més”. Matisa, a més:”que les coses vagin millor no vol dir que vagin bé”.

Pel que fa al 2013, l´enquesta constata que el descens de l´economia ha estat més contingut. Segons Pantebre, “el 2013 ha estat un any encara de caiguda en tots els sectors d’activitat però de caiguda menor que anys anteriors, ha estat l’any de tocar fons en la crisi econòmica que va començar el 2008-2009”. Així el comerç, l´hoteleria i la indústria han atenuat el descens de l’activitat, mentre que la construcció ha seguit presentant els registres pitjors.

Els empresaris assenyalen la morositat i l´increment de les obligacions legals i tributàries com els obstacles principals per a la millora de l’activitat. L´accés al crèdit, en canvi, preocupa menys que en d´anteriors edicions de l´enquesta.