Els exàmens de graduat en segona ensenyança per a candidats lliures seran entre el 7 i 9 de març

Una persona fent un examen
Una persona fent un examen

La titular d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha informat al Consell de Ministres de la propera convocatòria d’exàmens oficials del graduat en segona ensenyança per a candidats lliures, que es farà al pròxim mes de març. Pot accedir a la convocatòria tota persona establerta al país i els andorrans no residents de més de 16 anys.

Els candidats han de fer la inscripció en el període comprès entre el 9 i el 24 de febrer al Servei de Tràmits de l’edifici administratiu del Govern. Els exàmens se celebraran entre el 7 i el 9 de març al Centre de Formació al Llarg de la Vida, a Andorra la Vella.

El 28 de març, a partir de les 15.00 h, l’àrea encarregada dels exàmens oficials publicarà els resultats de tots els candidats amb la qualificació d’apte o no apte al web www.educacio.ad i al tauler d’anuncis del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.

Els candidats poden sol·licitar la convalidació d’alguna assignatura fins al 27 de febrer mitjançant el formulari disponible a www.educacio.ad, acompanyat d’un certificat dels resultats acadèmics del centre educatiu on ha cursat el 2n curs de segon cicle de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà, o equivalent, degudament autenticat.

Els certificats acadèmics expedits per un centre educatiu de fora d’Andorra han d’estar autenticats amb la postil·la de la Haia. Les qualificacions han d’haver estat obtingudes com a màxim cinc anys abans de la demanda de convalidació.

El calendari d’exàmens queda establert de la manera següent:

Dimarts 7 de març del 2023

  • De 9.00 h a 10.30 h: prova escrita de Ciències físiques i de la natura
  • De 11.30 h a 13.00 h: prova escrita de Llengua catalana
  • De 14.30 h a 15.15 h: prova escrita de Llengua francesa

Dimecres 8 de març del 2023

  • De 9.00 h a 11.00 h: prova escrita de Matemàtiques
  • De 12.00 h a 13.30 h: prova escrita de Ciències socials

Dijous 9 de març del 2023

  • De 8.30 h a 9.15 h: prova escrita de Llengua castellana
  • De 10.00 h a 10.30 h: prova teòrica d’Informàtica
  • De 11.00 h a 12.30 h: prova pràctica d’Informàtica (grup A)
  • De 12.45 h a 14.15 h: prova pràctica d’Informàtica (grup B)

Els candidats passaran individualment les entrevistes orals de Llengua catalana, Llengua castellana i Llengua francesa, el dimecres 8 de març a partir de les 15.00 hores. La mateixa setmana s’enviarà a cada candidat l’hora en què tindran lloc les seves entrevistes orals.

TOTES LES NOTÍCIES