Els electors residents a l’estranger poden sol·licitar el vot per correu des d’aquest dijous

vot correu

El Govern ha presentat aquest dimecres en roda de premsa el funcionament del vot per dipòsit judicial per correu per a les eleccions generals 2015. El secretari general del Govern, Jordi Casadevall, ha estat l’encarregat d’informar dels passos a seguir per acollir-se aquesta modalitat de sufragi a distància, fruit dels canvis en la Llei qualificada del règim electoral i referèndum aprovat pel Consell aquest mes d’abril.

Es podran acollir al vot per correu els residents a l’estranger de manera permanent o temporal. El primer pas serà efectuar la sol·licitud de vot per a les eleccions, un tràmit que es podrà efectuar presencialment al comú corresponent, o a través del web especialment habilitat www.votpercorreu.ad des d’aquest dijous, data en que entrarà en vigor el reglament corresponent.

Els electors que utilitzin el web podran omplir la sol·licitud en línia o descarregar-la. La sol·licitud de vot s’ha de retornar físicament o a través de correu electrònic adjuntant-hi els certificats corresponents en cas que la residència a l’estranger sigui per motius de feina o per estudis. Estaran exempts de presentar aquesta documentació els residents a l’estranger que ja estiguin inscrits com a tals al Registre electoral. El termini per presentar la sol·licitud finalitza a les 12 del migdia del cinquè dia hàbil posterior al decret de convocatòria d’eleccions

Un cop rebuda la sol·licitud el comú resoldrà la sol·licitud autoritzant o no la votació per correu i el Govern ho notificarà al demandant via correu.

La tramesa del material electoral anirà a càrrec d’una empresa de missatgeria amb servei internacional. L’elector, que la rebrà al seu domicili, disposarà fins el cinquè dia hàbil per lliurar a la mateixa empresa el vot amb tota la informació necessària, un termini que s’ha estimat com a suficient perquè arribi a la batllia. Un cop dipositat a la seu judicial, el votant rep un correu de confirmació.

El secretari general del Govern ha destacat l’avenç que suposa que el cada cop més nombrós col·lectiu de residents a l’estranger tingui garantit l’exercici del dret a vot des de la distància. Jordi Casadevall ha apuntat que a l’hora de garantir la modalitat del vot per correu ha primat la senzillesa de la tramitació i la comoditat amb un “procediment clar i àgil, respectant les garanties per l’administració i l’elector”.

(Foto: S.F.G.)

TOTES LES NOTÍCIES