Els Debats de recerca 2022 se centraran en l’educació

Cartell dels quinzens Debats de recerca
Cartell dels quinzens Debats de recerca (Govern d’Andorra)

Els quinzens Debats de recerca tenen per títol “La investigació en l’àmbit educatiu”. La proposta, organitzada pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, la Societat Andorrana de Ciències (SAC) i Andorra Recerca+Innovació es durà a terme els dies 14 i 15 de novembre d’enguany.

El principal objectiu dels Debats és difondre la recerca relacionada amb Andorra realitzada per investigadors del país o altres científics experts i crear un fòrum en què es reflexioni sobre l’estat de la recerca al Principat.

La matèria escollida en aquesta edició és l’educació i els debats se centraran en tots els aspectes de l’ensenyament, i especialment en els nous reptes de l’educació per al segle XXI, l’educació en ciències i STEAM i l’ensenyament de les llengües.

El primer dia, després de la inauguració, s’oferirà una conferència plenària que enguany anirà a càrrec de Martina Marquilló i Larruy i que abordarà els reptes i paradoxes de l’educació al segle XXI. Després hi haurà dues ponències breus de 20 minuts cadascuna a càrrec de Blanca Carrera –“Les competències i el plurilingüisme a la formació inicial de mestres: una realitat nacional i internacional”– i d’Aura Trifu –“Oportunitats i reptes per a cultivar capacitats d’autoregulació sostenible del consum. Lliçons apreses amb una escola andorrana de maternal i primera ensenyança”–.

El dimarts 15 de novembre hi haurà més ponències presencials a càrrec de Montserrat Brugulat –“Sumant en l’educació per a la sostenibilitat”–, d’Aleix Dorca i Josa –“La dinàmica de tecleig com a eina per identificar usuaris en entorns educatius”–, de Presentació Tor –“L’ensenyament-aprenentatge de la llengua francesa a finals de primera ensenyança a les escoles francesa i andorrana d’Escaldes: el rol dels errors en la millora de l’expressió oral”–, de Ferran Costa –“L’ús de les tecnologies mòbils a l’aula d’anglès de l’escola andorrana. Un cas d’èxit?”–, i de Nadia Azzouz –“Rol de la ludificació en l’aprenentatge de segones llengües”–. Cada jornada es clourà amb un debat.

El programa inclou sis ponències escrites que seran publicades posteriorment: d’Helena Prieto –“La lectura dialògica a l’aula. Com podem millorar les habilitats acadèmiques i psicosocials dels nostres estudiants des de l’ensenyament basat en l’evidència”–, de Salvador Sala –“L’ensenyament i l’aprenentatge de competències de ciutadania democràtica a la segona ensenyança de l’Escola Andorrana”–, de Josep Fortó i Betlem Sabrià –“És possible la formació dual universitària transfronterera? Identificació d’opcions en el marc del projecte Poctefa LLL-Tranversalis”–, de Marta Fonolleda –“Les sortides escolars com a oportunitat per aprendre ciències”–, de Rosa Pons –“Factors de decisió didàctica en l’ensenyament de matemàtiques a la segona ensenyança d’Andorra”–, de Lídia Rabassa –“La lingüística de la variació, eina pedagògica, al servei de l’ensenyament de les llengües. Aplicació al català d’Andorra”–.

El programa complet es pot consultar a www.ensenyamentsuperior.ad/recerca.

TOTES LES NOTÍCIES