Els comerços podran obrir el dia de la Constitució del 2021

Roba en un centre comercial
Roba en un centre comercial. Foto: ARXIU

El Decret d’obertura dels comerços pel dia de la Constitució del 2021 ha estat aprovat aquesta tarda pel Consell de Ministres. Tal com es preveu per Llei, tot i que el dia 14 de març és de tancament obligatori, existeix la possibilitat que el Govern suspengui l’obligació de tancament quan aquest dia s’escaigui en cap de setmana, festiu o període de previsible afluència turística.

Considerant que el 2021 el dia de la Constitució s’escau en diumenge i en època d’afluència turística important, l’Executiu permetrà que els comerços que ho desitgin puguin desenvolupar la seva activitat comercial aquest dia. D’aquesta manera, si el festiu es desplaça el patró haurà de compensar al treballador traslladant aquest dia festiu a un altre dia pactat de mutu acord. A més, el patró ha de donar a l’empleat un altre dia de festa suplementari retribuït.

Finalment, si la compensació no es pot materialitzar totalment o parcialment en els termes esmentats, aquest ha de retribuir-se com a dies de treball efectiu i no com a dies naturals.

TOTES LES NOTÍCIES