Els Centres d’Atenció Primària compleixen enguany 25 anys

capEn la sessió clínica celebrada aquesta tarda la Directora d’Atenció Primària, Imma Tort i la Coordinadora d’Atenció Primària, Sara Pie, han destacat que l’objectiu dels centres és garantir la continuïtat assistencial des de la proximitat amb el ciutadà.

En els Centres d’atenció Primària es duu a terme un treball multidisciplinari oferint diversos serveis a la població i es faciliten eines als usuaris, a les famílies i a la comunitat per garantir la continuïtat de les seves necessitats.

Cal destacar de les dades del darrer Observatori del CRES, que els Centres d’Atenció Primària són els serveis públics més ben valorats. Un 95,1 % dels enquestats es va mostrar molt o bastant satisfet del tracte rebut als CAPs.