Segons els últims estudis, els bancs espanyols han guanyat fins al mes de juliol un total de 6.779 milions d’euros, fet que representa un 4,8% menys respecte al mateix període de l’any anterior. Pel que fa al balanç consolidat dels bancs espanyols, en el tancament del primer semestre ascendia a 2,63 bilions d’euros, un 4,3% més, segons ha explicat l’Associació Espanyola de Banca (AEB). D’altra banda, s’ha registrat un augment del 3,8% en la concessió de crèdits a clients, en euros, un total de 56.000 milions. En aquest sentit, s’ha apreciat un descens d’un 0,5% en la taxa de morositat, passant d’un 4,4% a un 3,9%.

Respecte als dipòsits captats de la clientela, van créixer en 61.000 milions d’euros, un 4,4% superior. La ràtio de capital de màxima qualitat, es va situar en l’11,4%, la qual cosa suposa 50 punts bàsics per sobre de la registrada un any abans. Els ingressos per comissions es van mantenir estables, mentre que, per contra, els resultats per operacions financeres van caure un 66%. Així, el marge brut va aconseguir 41.797 milions d’euros, xifra similar a la del mateix període de l’exercici anterior.

L’AEB ha destacat que la contenció de les despeses d’explotació va permetre situar la ràtio d’eficiència en el 49,5%, amb una millora de 20 punts bàsics respecte a la de juny de 2018, “que la situa entre les millors del conjunt de sistemes bancaris de la Unió Europea”. Segons els mateixos comptes, les provisions extraordinàries realitzades pels bancs espanyols en el segon trimestre van motivar que el conjunt de dotacions s’incrementés un 9,2% en taxa interanual. Tanmateix, l’AEB ha anunciat els majors beneficis obtinguts pels bancs espanyols en les vendes d’actius no financers i d’actius no corrents, uns 320 milions més que un any abans, i l’increment de la despesa per impost de societats del 2,2%.