Els assalariats augmenten un 1% al juny

cassEl nombre total d’assalariats al juny s’ha situat en 34.188 persones, és a dir, un 1% més que durant el mateix mes del 2014, quan se’n van comptabilitzar 33.859. Així ho ha fet públic el Departament d’Estadística que ha destacat que la mitjana d’assalariats d’acord amb les dades dels últims dotze mesos és de 35.594, el que suposa un increment de l’1,4% respecte les dades del període anterior.

Les dades corresponents al mes de juny mostren que els sectors que presenten un augment del nombre d’assalariats són el sistema financer, amb un 6,4%, altres activitats socials i serveis personals, amb un 4,4% i activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials, amb un 4,3%. En canvi, han registrat descensos els sectors producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua, amb un 3,6%, comerç al detall, llevat de vehicles de motor, amb un 1,8% i administració pública i seguretat social, amb un 1,7%.

Pel que fa a la mitjana d’acord amb les dades dels últims dotze mesos, els sectors que més han incrementat el nombre d’assalariats són els de sistema financer, amb un 6,9% i el d’activitats immobiliàries i serveis empresarials, amb un 6%. En canvi, els sectors llars que ocupen personal domèstic, amb el 4,3% i producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua, amb un 3,6%, són els que més han disminuït el nombre d’assalariats.

D’altra banda, la massa salarial del juny és de 68,04 milions d’euros, el que suposa un 0,2% més que durant el mateix mes del 2014. Per sectors, presenten una variació positiva altres activitats socials i serveis personals, amb un 10,2%, transport i comunicacions, amb un 7,1% i indústries manufactureres, amb un 5,2%. En canvi, registren descensos els sectors sistema financer, amb un 12% i producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua, amb un 5%. D’acord amb les dades dels dotze últims mesos, la mitjana mensual de la massa salarial és de 72,08 milions, és a dir, un 2,3% més que en el mateix període del 2014.

Respecte al salari mitjà, al juny s’ha situat en 1.990,24 euros, el que suposa un 0,8% menys que al mateix mes del 2014. Segons Estadística, aquesta reducció és conseqüència, principalment, de la variació negativa del sector sistema financer, que ha reduït el seu salari mitjà d’un 17,3%. Per contra, presenten una variació positiva els sectors transport i comunicacions, amb un 6,7%, altres activitats socials i serveis personals, amb un 5,6% i comerç a l’engròs i intermediaris de comerç, amb un 2,5%. D’acord amb les dades dels dotze últims mesos, el salari mitjà s’ha situat en els 2.025,09 euros, és a dir, un 0,9% més que durant el mateix període de l’any anterior, en què se situava en 2.007 euros.

Text i foto: ANA

TOTES LES NOTÍCIES