Els arquitectes busquen alternatives a la pedra en la construcció per reduir el consum energètic

El Col·legi Oficial d’Arquitectes està buscant alternatives a la pedra en la legislació de transició energètica. I és que aquest material es contradiu amb la recerca d’un edifici amb un balanç zero de consum energètic.

La pedra és un dels elements més característics de la construcció al país. Històricament s’ha construït amb la tècnica de la pedra seca a tot el Pirineu i de fet hi ha normatives que obliguen a la utilització d’un percentatge mínim d’aquest material.

Però a partir de l’1 de gener del 2020 s’haurà d’aplicar la llei de transició energètica i segona la degana del Col·legi d’Arquitectes, Zaira Nadal, “la pedra serà un problema perquè el seu sistema constructiu s’està fent incompatible amb aillar bé un edifici”.

Els arquitectes treballen ara per adequar la normativa vigent per poder començar a construir amb l’esperit Passive House, és a dir, edificis que respecten el medi ambient i redueixen els consums.

La nova normativa és molt més exigent i precisa que l’anterior. Això hauria d’ajudar els tècnics a poder fer càlculs més eficaços i facilitar la tasca.

Els arquitectes treballen conjuntament en aquestes adequacions amb enginyers i el Govern i no descarten acudir a assessorament extern i veure també el que s’ha fet en altres països.

L’objectiu en definitiva és poder construir complint la normativa que porta la construcció cap al Passive House.