Els andorrans, més satisfets amb la seva vida que els residents d’altres nacionalitats

L’enquesta de condicions de vida de l’any 2018 revela que els andorrans són els més satisfets en diferents aspectes de la seva vida.

Segons l’última enquesta de condicions de vida, que analitza la satisfacció en diferents aspectes de la vida, els joves de 16 a 24 anys són els que generalment estan més satisfets. Els de més de 65 anys, en canvi, són el que menys ho estan. L’estudi també reflecteix que els homes, en contrast amb les dones, mostren una satisfacció superior. Si ens centrem en els aspectes econòmics, podem veure que la zona de confort és pràcticament la mateixa des dels 16 als més de 65 anys. Tanmateix, en aquest cas, el sexe masculí és més optimista que el femení. L’estudi també analitza la satisfacció relacionada amb aspectes laborals, en aquest cas, les persones de més de 65 anys i les de 16 a 29 anys són les més satisfetes, mentre que les de 30 a 44 anys les que menys, seguides d’aquelles d’entre 46 a 64 anys. Per edat, les persones de 65 anys o més són les més satisfetes pel que fa al temps lliure del que disposen per fer tot allò que els hi agrada, molt per sobre de les persones compreses entre els 30 i els 64 anys. Una dada curiosa és que en tots aquests aspectes, els andorrans són generalment els més satisfets comparats amb nacionalitats estrangeres.