Els afiliats de la CASS li posen més d’un 7 en l’enquesta de satisfacció

facana de l'edifici de la CASS
La façana de l’edifici de la CASS. Foto: ARXIU

Durant els mesos de setembre i octubre s’ha realitzat la quarta enquesta de satisfacció als afiliats de la CASS. En total s’ha trucat a 450 assegurats i a 201 empreses. Aquest 2020 s’ha mantingut la valoració dels anys anteriors, obtenint entre els assegurats una nota de 7,2 i entre les empreses de 7,1 sobre 10.

Els assegurats han incrementat l’ús de canals no presencials com el telèfon que passa del 13% d’utilització al 22%, i els canals telemàtics de 29% a 45%. En canvi només el 31% dels assegurats declara haver visitat les oficines, front el 58% del 2019.

Les empreses continuen utilitzant majoritàriament els canals telemàtics amb un 59% d’utilització i incrementa l’ús del telèfon del 11% al 2019 al 25% al 2020. Es manté un ús baix de les oficines, però incrementa la valoració positiva de les interaccions presencials de 6,9 a 7,3 al 2020. Això és degut al fet que s’ha creat una oficina de suport als tràmits online que ha estat molt ben valorada per les empreses.

Pel que fa la valoració dels altres canals, tant els assegurats com les empreses valoren molt positivament la pàgina web, arribant fins una nota de 7,5 per part de les empreses. L’atenció telefònica, tot i obtenir en global un nota de 6,8, ha baixat la valoració de la facilitat i agilitat de contacte amb notes al voltant del 6. En aquest sentit des de la CASS s’informa que s’està dissenyant un programa de cita prèvia en trucades de segon nivell i que es podrà aplicar en breu, tal com s’està fent amb les atencions presencials i amb molt bons resultats, evitant així que els afiliats hagin de trucar varis cops per parlar amb departaments tècnics.

Finalment s’ha demanat als afiliats sobre la seva percepció en relació al futur de les pensions, i un 61% dels assegurats i 66% de les empreses declaren estar preocupades.

TOTES LES NOTÍCIES