El Col·legi d’Advocats ha creat una comissió que treballa en la regulació de les administracions judicials. Segons ha explicat el degà del Col·legi, Francesc Badia, els procediments d’administracions judicials s’han incrementat molt, i sobretot aquells en què no hi ha cap actiu. És per això que sovint els batlles tenen dificultats a l’hora d’encomanar aquests casos, perquè saben que portaran molta feina i probablement no es cobraran. Per aquest motiu, des de la comissió encarregada s’estudia què és el que es vol tractar, i s’intentarà regular com repartir aquests casos, per exemple amb torns d’ofici, i també que es puguin cobrar.

El degà del Col·legi d’Advocats, Francesc Badia, ha explicat que amb la crisi cada vegada hi ha més empreses que fan fallida, tenen deutes i necessiten un administrador judicial que gestioni els béns i satisfaci les obligacions pendents. Actualment, hi ha advocats que han de fer aquesta feina sense cobrar, ‘igual que defensem incapacitats judicials també sense cobrar’, perquè es troben que els actius de l’empresa són tan minsos que no arriben a cobrir els deutes, i menys els honoraris de l’advocat. Badia especifica que ‘es pot pensar que si no hi ha actius és una feina que està feta en un moment, però no és així, perquè hi ha un seguit de passos que s’han de complir’, i per tant la feina que comporta per a l’advocat pot ser molta.

Badia assegura que el principal objectiu de regular aquests casos no és el de cobrar, sinó gestionar-ho perquè hi hagi un torn a l’hora d’adjudicar les administracions judicials. Tot i així, sí que reconeix que ‘crec que totes les feines han de ser retribuïdes’ i que per tant ‘no veig per què s’ha de pagar una feina i no una altra quan es tracta d’un servei públic’.

A més, Badia explica que la comissió treballa per donar els mitjans perquè les administracions es puguin fer millor. La regulació és especialment necessària pel fet que la legislació vigent en aquesta matèria és un Decret de l’any 1968, tot i que segons Badia hi ha intenció per part de l’Executiu d’actualitzar-ho. De moment, però, el que es vol és ‘poder fer que les administracions es puguin fer suggerint solucions a problemes concrets, etc’.

La comissió es va crear recentment, i per tant de moment s’estan identificant les qüestions a tractar, però existeix la ferma voluntat de treballar per solucionar aquest tema que cada vegada té més repercussió.

De fet, aquesta és només una de les comissions del Col·legi d’Advocats que treballa per la millora de la professió. Hi ha diverses comissions permanents i temporals que s’ocupen de diferents qüestions. Actualment n’hi ha al voltant d’una vintena, que tracten temes com la deontologia, la prevenció del blanqueig de diners, els oficis i les guàrdies, els drets dels infants, la mediació o fins i tot la tasca dels exdegans.

El degà del Col·legi, Francesc Badia, assegura que les comissions fan una feina molt important per a la professió, i que cada dia hi ha reunions per avançar en les qüestions més necessàries.

Actualment, el Col·legi compta amb 172 membres no exercents i 163 exercents.

Renovació de la junta

L’actual junta del Col·legi d’Advocats va ser elegida al gener del 2012 per a un període de dos anys. Per això, el proper gener del 2014 acabarà el seu mandat, i Badia apunta que hi ha la possibilitat de tornar-se a presentar si el seu equip vol seguir. El degà reconeix que ‘ganes sí que en tinc perquè m’agrada la feina i no representa cap perjudici’, tot i que sí que assenyala que aquesta va en detriment d’altres coses com la feina del despatx o la família.

Badia assegura, però, que ‘depenc de l’equip que tinc, perquè no és el degà qui fa les coses, sinó que les fa amb sis persones més a la junta que treballen moltíssim, i amb moltes altres persones que participen a les comissions’. Per això diu que ‘no aspiro a que tots continuïn perquè n’hi ha que fa sis anys que estan a la junta i això crema perquè són moltes hores i molts esforços’, però reconeix que ‘si majoritàriament l’equip continua, possiblement continuarem dos anys més’.

No obstant, el degà es mostra partidari que ‘les coses vagin canviant’, i anima que ‘si hi ha algú amb interès de ser degà amb un altre equip, doncs amb molt de gust’.