Els accidents laborals es redueixen un 3,6% el 2012

L’any 2012 s’ha tancat amb un total de 3.591 accidents laborals registrats per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Aquesta xifra representa un 3,6% menys respecte als 3.725 accidents laborals que es van registrar el 2011, però està en sintonia amb el descens d’assalariats que també ha patit el mercat laboral andorrà, que s’ha reduït entre un 3,5 i un 4% segons el mes. Per primera vegada en els darrers sis anys el sector de la construcció no ha estat el que ha patit més accidents, sinó que ha estat el sector del comerç i reparació de vehicles de motor, amb 722 accidents. A més, aquest 2012 s’ha hagut de lamentar una defunció per accident laboral en el sector de l’Administració pública, defensa i seguretat social.

Els accidents laborals a Andorra mantenen una tendència a la baixa des del 2006, quan n’hi va haver 5.395, i des d’aleshores han anat disminuint alhora que ho ha fet també el nombre d’assalariats. Aquest 2012 s’han registrat un total de 3.591 accidents laborals, dels quals la majoria corresponen al sector del comerç i reparació de vehicles de motor, amb 722 accidents, seguit de la construcció, amb 669 accidents, de l’hoteleria, amb 513 i d’altres activitats socials i de serveis prestats, amb 502 accidents.

Aquest és el primer any que el sector de la construcció no encapçala el nombre d’accidents laborals, que s’han reduït respecte de l’any passat en un 14,6%. Tot i que el descens és important cal tenir en compte que el nombre d’assalariats d’aquest sector també és el que ha experimentat una disminució més important, arribant al 17,7% segons el mes en comparació al 2011.

Pel que fa a la resta de sectors, en agricultura, ramaderia caça i silvicultura s’han incrementat els accidents laborals arribant als 36, també han pujat els accidents en hoteleria, que han estat 513, els de transport, emmagatzematge i comunicacions, que han arribat als 77, els del sistema financer, que han arribat a 25, els de l’Administració pública, defensa i seguretat social, que han estat 344, entre els quals hi ha hagut una víctima mortal, el d’activitats sanitàries i veterinàries que han arribat a 137, i els accidents del personal domèstic que han ascendit a 78.

Els sectors on han disminuït els accidents laborals, a banda de la construcció, són les indústries manufactureres, amb 188, la producció i distribucció d’energia elèctrica, amb 7, el comerç i la reparació de vehicles de motor, amb 722, les activitats immobiliàries i de lloguer, amb 252, altres activitats socials i de serveis prestats, amb 502 i el treball domèstic a la comunitat, amb 10. El sector de l’educació s’ha mantingut amb 20 accidents laborals, els organismes extraterritorials n’han registrat 4, i els règims especials 7.

Tot i que el nombre d’accidents laborals ha estat de 3.591 en total, el nombre de baixes laborals és inferior, i al 2012 s’ha situat en 1.727, una mica per sota de les 1.748 que es van registrar l’any passat. Pel que fa a la mitjana de dies de baixa laboral, en canvi, s’ha incrementat passant dels 47 dies de mitjana de l’any 2011 a una mitjana de 49 dies aquest 2012.

TOTES LES NOTÍCIES