Els accidents laborals es redueixen al 2013 però augmenta la mitjana de dies de baixa

tallerEl nombre total d’accidents laborals que s’han produït al 2013 ha estat de 3.464, un 3,5% menys que els que es van registrar al 2012, segons se’n desprèn de les dades fetes públiques per la CASS. Així, se segueix amb l’evolució a la baixa d’aquesta dada des del 2006. En canvi, pel que fa a la mitjana de dies de baixa laboral s’ha situat en 54 dies, és a dir 5 dies més que al 2012. Durant el 2013 no s’ha hagut de lamentar cap defunció per accident laboral.

Des del 2006, que són les dades més antigues que ofereix la CASS d’accidents laborals, el nombre total d’aquests ha anat reduint-se notablement any rere any. Mentre al 2006 van produir-se 5.395 accidents, la xifra ha anat baixant constantment, fins que al 2013 s’ha situat un 36% per sota, amb 3.464 accidents laborals.

Com ja és habitual en els darrers anys, el sector del comerç i la reparació de vehicles és on s’han produït més accidents, amb un total de 654, mentre que la construcció ocupa el segon lloc amb 584 accidents. El sector del treball domèstic a la comunitat és el que ha registrat un menor nombre d’accidents de treball, amb un total de deu.

Pel que fa al nombre de baixes laborals, també s’han reduït respecte als anys anteriors. Al 2013 s’han situat en 1.664, un 3,6% per sota de les 1.727 de l’any anterior.

Per contra, el nombre de dies de mitjana de baixa laboral ha anat en augment i mentre que al 2012 es va situar en 49 dies de mitjana, al 2013 ha ascendit fins els 54 dies. El sector on s’ha registrat la mitjana de dies de baixa més elevada és el d’agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, amb una mitjana de 88 dies, seguit del sector de règims especials, on s’inclouen els assalariats contractats sota el programa de treball temporal en benefici de la col·lectivitat, amb una mitjana de 75 dies. El sector on la mitjana de dies de baixa és inferior és l’educació, que s’ha situat en disset dies.