Els abonats a Internet augmenten un 3,9% a l’abril i els usuaris de fibra ja se situen en el 83%

Els abonats a Internet de banda ampla han augmentat un 3,9% a l’abril i els que ho fan a través de la fibra òptica ja se situen en el 83%, tal com mostren les dades publicades aquest dilluns pel Departament d’Estadística. Unes dades que també posen en relleu que els abonaments per servei durant el mes d’abril se situen en 47.900 abonats als serveis de telefonia fixa, 63.467 a la telefonia mòbil i 26.845 abonats a Internet de banda ampla.

Els abonats a la telefonia fixa s’han situat en 47.900, mentre que els que ho estan a la telefonia mòbil són 63.467 i els abonats a Internet de banda ampla se situen en 26.845. Aquestes dades suposen una variació percentual negativa del -1,3% respecte el mes d’abril de l’any anterior en telefonia fixa i del -1,5% en telefonia mòbil. En quant a abonats a Internet banda ampla presenten un increment del 3,9%.

Pel que fa als abonats en la telefonia fixa destaca la disminució en abonaments a Canals XDSI d’un -6,8% respecte el mes d’abril de l’any anterior. En telefonia mòbil es detecta una variació percentual negativa del -14,2% en els abonats a targetes de prepagament. En quant a Internet banda ampla, destaquen els abonaments a la fibra òptica, que suposen una variació percentual positiva del 19,3% en contraposició a la variació percentual negativa del -36,1% en abonats a l’ADSL. Així, un 83% dels abonats a Internet banda ampla ja utilitzen el servei basat en fibra òptica.

En quant als abonaments per servei, a nivell de dades amb valors mitjans durant aquest any 2013, se situen per la telefonia fixa en 48.147 abonats, amb una variació percentual negativa del -1,5% respecte el mateix període de l’any anterior; per la telefonia mòbil se situen en 63.738 abonats amb una disminució del -1,6% i per Internet banda ampla se situen en 26.984 abonats amb un increment del 4,1%, destacant, en aquest darrer tipus d’abonament, l’augment i descens percentual invers dels abonats a fibra òptica (20,7%) i ADSL (-35,7%).

Pel que fa als abonaments per servei, a nivell de dades acumulades dels darrers dotze mesos amb valors mitjans, se situen en 48.126 abonats per la telefonia fixa amb una disminució del -2,3% respecte el mateix període de l’any anterior. Per la telefonia mòbil se situen en 63.726 abonats amb una variació percentual negativa del -1,7% i per Internet banda ampla se situen en 26.485 abonats amb un augment del 4,5%, destacant, en aquest darrer tipus d’abonament, l’increment i descens percentual invers dels abonats a fibra òptica (27%) i ADSL (-36,8%).

El trànsit telefònic en minuts sense Internet, durant el mes d’abril, s’ha situat en 20,2 milions, el que suposa una disminució del -2% respecte el mes d’abril de l’any anterior. Pel que fa al trànsit nacional ha estat de 13,2 milions de minuts i l’internacional s’ha situat en 7,1 milions.

En quant al trànsit telefònic de minuts sense Internet, a nivell de dades acumulades d’aquest any 2013, se situa en 89 milions amb una disminució del -5,2% respecte al mateix període de l’any anterior. Pel que fa al trànsit nacional els minuts acumulats han estat de 55 milions i per l’internacional de 33,7 milions. Pel que fa trànsit telefònic de minuts sense Internet, a nivell de dades acumulades dels darrers dotze mesos, se situa en 257,3 milions, amb una davallada del -6% respecte el mateix període de l’any anterior. Pel que fa al trànsit nacional els minuts totals dels darrers dotze mesos han estat de 161,5 milions i per l’internacional de 95,8 milions.

D’altra banda, el trànsit per Internet en GB durant el mes d’abril se situa en 606.536 GB amb una variació percentual positiva de l’11,1% respecte el mes d’abril de l’any anterior. Pel que fa al trànsit nacional ha estat de 35.104 GB i l’internacional s’ha situat en 571.432 GB. En quant al trànsit per Internet en GB, a nivell de dades acumulades d’aquest any 2013 se situa en 2,7 milions de GB amb un increment percentual del 24,5% respecte al mateix període de l’any anterior. Pel que fa al trànsit nacional ha estat de 161.403 GB i per l’internacional ha estat de 2,5 milions GB.

En quant al trànsit per Internet en GB, a nivell de dades acumulades dels darrers dotze mesos, se situa en 7.014.328 GB amb una variació percentual positiva del 25,1% respecte el mateix període de l’any anterior. Pel que fa al trànsit nacional les dades acumulades se situen en 449.111 GB i pel trànsit internacional se situen en 6.565.217 GB.