El Work and Holiday s’amplia a Austràlia

La bandera d'Austràlia
La bandera d’Austràlia

Andorra i Austràlia signaran un protocol d’entesa que té com a objectiu facilitar estades al territori de les parts principalment per vacances, que poden combinar-se esporàdicament amb treball. Inicialment, el programa constarà de 100 places que es podran ampliar en futures edicions segons les necessitats.

Per a facilitar les demandes per a optar a aquestes autoritzacions d’immigració temporal del programa vacances i treball s’habilitarà una pàgina web específica amb tota la informació i la documentació necessària que s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud individual que els participants hauran d’omplir per a optar al programa. Els requisits que els participants andorrans han de complir són els següents:

–        Tenir entre 18 i fins a 31 anys (no complerts);

–        Ser titular d’un passaport andorrà, la validesa del qual superi la durada prevista d’estada al territori australià;

–        Disposar d’un bitllet de tornada o disposar dels mitjans econòmics suficients per a comprar-ne un;

–        Disposar de recursos econòmics suficients i raonables per a cobrir les despeses de l’estada;

–        Complir amb els requisits sanitaris establerts per la llei australiana;

–        No haver format part de cap programa de Vacances i Treball previ a Austràlia,

–        Haver completat satisfactòriament almenys dos (2) anys d’estudis superiors i tenir un nivell d’anglès funcional.

Els participants andorrans no podran tenir persones a càrrec durant el seu període d’estada a Austràlia. Els participants podran treballar durant tota la seva estada a Austràlia sempre i quan no siguin contractades per un mateix empresari durant més de sis mesos, i estudiar per períodes de menys de 4 mesos.

Després de l’aprovació de la Llei 10/2018, del 17 de maig qualificada d’immigració, el Principat d’Andorra es va dotar d’un nou article 26 bis que permet que els joves d’entre 18 i 30 anys puguin obtenir una autorització d’immigració temporal amb opció de treball per una durada de 12 mesos improrrogables.

En aquest sentit, el contactes mantinguts entre els dos països i iniciats al 2011 amb aquesta voluntat, van permetre a Andorra enviar ja més recentment, al 2019, una proposta de text per un acord relatiu a la mobilitat dels joves, ateses les bones relacions i la cooperació entre els dos països.

Actualment, Andorra ja té signats altres convenis per a impulsar ‘Work and Holiday’ amb Alemanya, Irlanda i Canadà.

TOTES LES NOTÍCIES