El valor de les importacions torna a davallar i ho fa en un -25% al novembre

UN treballador protegit amb mascareta i guants treballa en un magatzem d'alimentació
Un treballador protegit amb mascareta i guants treballa en un magatzem d’alimentació. Foto: ATV

Les importacions durant el mes de novembre han sumat un valor de 95,70 milions d’euros, el que suposa una variació percentual del -25,2% respecte al novembre de l’any anterior. El grup amb una variació positiva més destacada és “Joieria” amb un +2,2%. Els grups amb una variació percentual negativa més destacada són “Energia” amb un -57,7%, “Farmàcia-perfumeria” amb un -50,7%, “Begudes i tabac” amb un -46,5%, “Vestit i calçat” amb un -32,4% i “Alimentació” amb un -30,6%. Sense el capítol “Energia”, la variació percentual és d’un -22,8%, segons detalla el departament d’Estadística en una nota de premsa.

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.335,45 milions d’euros, el que suposa una variació percentual del -2,6% respecte a l’acumulat dels darrers dotze mesos del període anterior, en que les importacions en valor van ser de 1.371,56 milions d’euros. Sense el capítol “Energia”, les importacions disminueixen un -0,1% en comparació a l’any anterior. Destaca amb una variació percentual positiva la partida “Diversos” (+137,0%). Les partides amb una variació negativa més destacada són “Energia” (-31,8%), “Joieria” (-25,1%), “Vestit i calçat” (-23,9%), “Farmàcia-perfumeria” (-22,6%) i “Begudes i tabac” (-20,7%).

Durant els onze primers mesos de l’any 2020, el total d’importacions és de 1.218,56 milions d’euros, amb una variació percentual del -3,4% respecte al mateix període de l’any anterior. Destaca amb una variació percentual positiva la partida “Diversos” (+147,8%). Les partides amb valors negatius més destacats són “Energia” (-35,0%), “Joieria” (-26,3%), “Farmàcia-perfumeria” (-26,3%), “Vestit i calçat” (-25,7%) i “Begudes i tabac” (-23,4%).

 

Les exportacions

Les exportacions durant el mes de novembre han sumat 11,82 milions d’euros, amb una variació percentual del +1,6% respecte al mateix període de l’any anterior. Les partides amb una variació percentual positiva i major variació absoluta són “Diversos” amb un +59,3% i “Vestit, calçat” amb un +30,3% i “Transport” amb un +21,1%. Les partides amb una variació percentual negativa més destacada i una variació absoluta més significativa són “Construcció” (-63,6%) i “Joieria” (-25,1%).

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les exportacions tenen un valor de 137,82 milions d’euros, amb una variació percentual del +20,7% respecte a l’acumulat dels darrers dotze mesos de l’any anterior. Les partides amb una variació positiva i major variació absoluta són “Diversos” amb un +280,5%, “Vestit i calçat” amb un +14,0% i “Transport” amb un +5,4%. Per contra, les partides amb una variació absoluta negativa més destacada són “Electrònica” amb un -13,1%, “Joieria” amb un -37,0% i “Construcció” amb un -31,3%.

En els primers onze mesos de l’any 2020, el total d’exportacions és de 128,59 milions d’euros, amb una variació percentual del +23,0% respecte el mateix període de l’any anterior. Destaca amb valors positius la partida “Diversos” (+296,1%), “Transport” (+7,8%) i “Vestit i calçat” (+8,1%). En canvi, les partides amb una major variació absoluta negativa són “Electrònica” (-11,4%), “Joieria” (-39,7%) i ”Construcció” (-31,1%).

 

Dades ajustades

Pel que fa a les importacions mensuals expressades en dades ajustades, és a dir, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, mostren una tendència a la baixa en els darrers quatre mesos, situant-se en un -3,2% en aquest mes de novembre. Seguidament, les variacions intermensuals de les exportacions, expressades en els mateixos termes, mostren una tendència a la baixa en els darrers cinc mesos, situant-se en un -2,0% en aquest últim mes.

TOTES LES NOTÍCIES