Commemorar els 21 anys de la Constitució del Principat d’Andorra és una ocasió d’or per a reflexionar sobre els valors i els principis que vertebren la seva ànima. Commemorar, en sentit estricte, és recordar junts, celebrar la fita històrica, però, a la vegada, orientar la mirada cap al futur, per tal que els valors i principis que animen el text constitucional siguin, a la vegada, la força que edifica el nostre present i el nostre futur.

En tota commemoració hi ha, doncs, una mirada enrere, un just reconeixement als qui van fer possible aquella fita històrica, una expressió de gratitud al seu talent, al seu treball, al seu esperit de diàleg i de consens; però, a la vegada, hi ha una porta oberta al futur, una esperança posada en les generacions que ens succeiran i, alhora, la ferma voluntat que l’esperit democràtic i el valor de la concòrdia inspirin les polítiques futures del nostre País.

Tota commemoració té, doncs, una doble naturalesa: festiva, però, a la vegada, reflexiva. És un moment oportú per a celebrar el que ja s’ha assolit, aquelles fites que, amb l’esforç i el treball comú, s’han fet realitat en el nostre País; i també és un moment idoni per a reflexionar sobre allò que encara ens queda per bastir, sobre aquells somnis que, entre tots volem forjar per deixar un millor País a les generacions que vindran després de nosaltres. Som en camí, però el passat no és en debades, ni el futur un horitzó inassolible. Hem de beure del passat i de l’herència dels savis, i a la vegada, estar disposats a innovar, a millorar, a fer de la nostra Pàtria un entorn càlid, un lloc d’acollida, una civilització pròspera i oberta al món.

Crec que és bo subratllar alguns valors que inspiren la Constitució d’Andorra i que fàcilment ens poden passar desapercebuts. La nostra Carta Magna té ànima i aquesta ànima nodreix l’articulat que la configura. Els valors són fonts d’inspiració, però, a la vegada, horitzons de referència col·lectius que ens estimulen a treballar més intensament per forjar un país de més qualitat humana. La Constitució està amarada de valors com el respecte a la llibertat i a la vida, el sentit de justícia, el reconeixement de la democràcia, el desig de progrés social, el respecte a la integritat de la terra i, a la vegada, la ferma voluntat de vetllar pel bé de les generacions futures. No són valors nous, tampoc no són residus del passat. Són valors que, inspirats en la tradició i en les arrels més fondes d’Andorra, obren noves rutes de futur; ens permeten afrontar els difícil reptes de futur des d’una bona i sòlida base.

Aquesta constel·lació de valors són l’expressió d’un perfecte equilibri entre tradició i modernitat, entre herència i innovació. Amb tot, la nostra època ens exigeix repensar aquests valors, extreure’n la seva riquesa semàntica, pouar en la seva ànima, perquè no siguin solament una suma de mots elegants o bonics, un llistat de bones intencions, sinó llavors que facin possible un país més lliure, més just, de més qualitat humana, més respectuós amb el medi ambient.

Estem cridats a donar el millor de nosaltres mateixos al món; som urgits a mostrar al món sencer que aquests valors són factors de canvi i de transformació social. Enfront de la desesperança i el cinisme que, fàcilment, ho col·lapsen tot, aquests valors ens inspiren voluntat de canvi i d’innovació.

La riquesa de les nacions, per dir-ho amb la bella expressió d’Adam Smith, no rau, únicament, en la seva productivitat, en la seva bellesa natural, en les seves infraestructures i comunicacions. Hi ha una riquesa intangible, un capital espiritual que no s’endevina fàcilment. Cal transcendir les aparences per copsar-lo. Aquesta riquesa està integrada pels seus valors, perquè els valors, quan es tradueixen en bones pràctiques polítiques, socials, educatives, econòmiques, generen benestar social i harmonia.

Tots anhelem viure en un país en pau, amable i hospitalari, respectuós amb les seves tradicions, curós amb les seves reserves naturals, però obert als nous desafiaments de futur, un país fet per persones que viuen intensament els valors democràtics.

Commemorar la Constitució és un acte festiu, però també una ocasió per a recordar-nos a tots que aquests valors no són entelèquies, ni entitats abstractes, sinó fonts d’inspiració, horitzons que cadascú de nosaltres es pot proposar de viure i que, en la mesura en què ho faci, farà créixer en qualitat humana aquest país que tan estimem.