El TSJ desestima els recursos contra la modificació del Reglament de Funcionament de l’Hospital

hospitalEl Tribunal Superior de Justícia (TSJ) ha desestimat totalment els recursos interposats pel Col·legi de Metges d’Andorra i pel Consell de Metges, contra la modificació del Reglament General de Funcionament del Centre Hospitalari Andorrà, aprovada per decret del Govern el 6 de novembre del 2013. La Sala Administrativa del TSJ va dictar la sentència definitiva el passat dijous 23 de juliol. Amb aquesta sentència, doncs, es confirma íntegrament el decret del Govern i la modificació reglamentària que aquest conté.

El col·lectiu mèdic havia interposat diversos recursos contra la modificació d’aquest reglament, que defineix l’estructura i el funcionament de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Entre d’altres qüestions, consideraven que el canvi donava molta potestat al SAAS a l’hora de dissenyar l’estratègia mèdica de l’hospital.

A banda, denunciaven que amb aquesta modificació se suprimia un article que habilitava a tots els metges de nacionalitat andorrana a poder utilitzar les instal·lacions de l’hospital –després d’aconseguir que l’hospital els lliurés l’acreditació-. La modificació aprovada pel Govern, de fet, demanava a aquells metges que feia molt de temps que no havien exercit a l’hospital, que tornessin a iniciar el procés d’acreditació, per tal de poder tornar a fer ús de les instal·lacions.

D’aquesta manera, el col·lectiu mèdic denunciava que un metge liberal de nacionalitat andorrana que fes temps que no treballava a l’hospital, però que per tal d’atendre als seus pacients necessités un determinat instrumental mèdic que hi ha al centre –i que a Andorra no es pot trobar enlloc més, ja que no hi ha cap altre hospital-, perdria aquest dret, si s’aprovava aquesta modificació, ja que hauria d’iniciar de nou el procés d’acreditació.

La sentència del TSJ, però, valora positivament els arguments que havia esgrimit el Govern, quan assegurava que el servei públic hospitalari s’ha d’organitzar prioritzant, precisament, l’interès públic. D’aquesta manera, s’entén que un metge, pel sol fet d’haver estat autoritzat per part del Govern a exercir la professió, no té dret a fer ús de les instal·lacions de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

D’aquesta manera, es considera oportú el criteri del Govern, que preveu que només puguin exercir la medicina aquells metges, tant liberals com en règim laboral, que siguin necessaris per ocupar aquelles places que l’Administració cregui que cal per cobrir les necessitats del servei públic hospitalari, sota el que pel Govern han de ser uns criteris d’eficiència i eficàcia.

D’altra banda, la sentència també dóna per vàlid que en la tramitació d’aquella modificació l’Administració va respectar el principi de gestió participativa, ja que va permetre que el Consell de Metges prengués part en la seva redacció.

Si bé és cert que es detecten diferències entre el text que el SAAS va entregar al Consell de Metges i el que es va aprovar definitivament, la sentència considera que no són modificacions substancials, de manera que no s’han “transgredit” aquests principis de “gestió participativa”.

Text i foto: ANA