El Tribunal Constitucional desestima el recurs d’empara d’RTVA en l’afer Joan Besson

El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs d’empara d’Rtvasa en l’afer que l’ha enfrontat a Joan Besson durant dos anys. El TC considera que la sentència del 27 d’octubre del 2011 dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia ‘està fonamentada en Dret’ ja que ‘la causa objectiva de comiat per raons econòmiques no és aplicable al contracte per temps determinat o definit’ que es va signar amb Joan Besson quan se’l va contractar l’any 2007 com a director executiu de l’ens parapúblic.

El Constitucional argumenta en la sentència d’aquest 7 de maig i a la qual ha tingut accés l’ANA que no és la seva funció ‘revisar la interpretació i l’aplicació’ legislativa dels tribunals competents, primer la Batllia i després el Superior. És a dir, que el TC no és una tercera instància, i que allò que ha d’examinar és ‘si les raons adduïdes en les sentències coincidents de la jurisdicció ordinària, resulten absurdes, contradictòries o mancades de tota lògica’. I afegeix que ‘aquest Tribunal no ha d’entrar a examinar si una regulació o interpretació diferents haguessin estat millors’.

Una segona qüestió al·legada en el recurs d’empara d’Rtvasa era el principi d’igualtat, pel qual es considerava que el contracte de Joan Besson suposava ‘desigualtats entre els diferents treballadors d’una empresa’. El Constitucional diu que els arguments exposats per Rtvasa en aquest punt poden mostrar l’oportunitat o conveniència d’haver contractat el director executiu en els termes que es va fer, o fins i tot qüestionar el camí que es va seguir per resoldre’l. Però afirma que ‘cap d’ells té valor jurídic per deixar sense efecte el contracte per raons constitucionals’. A més, argumenta que la Constitució, també consagra el principi de seguretat jurídica i que la decisió de contractar Joan Besson va ser adoptada pel director general d’Rtvasa.

Finalment, el TC també desestima la nul·litat dels costes que havia sol·licitat en el recurs d’empara Rtvasa.

 

1.000 euros al mes durant 20 anys

Ràdio i Televisió d’Andorra ha de pagar la indemnització a Besson, els costos processals de segona instància i els interessos des de la data de l’inici del procés judicial fins la demanda de l’execució de sentència (uns interessos que van augmentant a mesura que passa el temps i més es triga en el pagament). Tot plegat, de moment, ascendeix a 236.446,50 euros, als quals cal sumar-hi els honoraris i taxes judicials de l’incident de nul·litat a la sentència del Superior que també es va desestimar en data 29 de novembre, i que sumaven 2.361,60 euros.

La Batllia va dictar les corresponents providències d’execució de sentència el passat 15 de febrer, i la parapública va al·legar la seva situació financera i, per tant, la impossibilitat de fer efectiu el pagament de les sentències.

Després que el 3 d’abril Joan Besson es refermés en la demanda de l’execució de sentència, el passat 17 d’abril RTVA va entrar un nou escrit a la Batllia amb un taló de 1.000 euros adjuntat. La parapública efectuava una proposta de pagament mensual d’aquesta quantitat ‘fins el moment en què la situació financera d’RTVA millori, moment en què dit pagament s’incrementarà tot el que sigui possible’.

La defensa de Besson ni ha recollit el taló ni ha contestat l’escrit presentat per RTVA, però calculen que si s’acceptés aquesta proposta, la indemnització a l’exdirector executiu s’estaria pagant durant 20 anys a 1.000 euros al mes.

TOTES LES NOTÍCIES