El trèvol

trevol

Aquesta planta és originària d’Europa, l’oest d’Àsia i el nord-oest d’Àfrica, i s’utilitza normalment com a gespa en els jardins, ja que no necessita gaires cures i resisteix bé els canvis climàtics bruscos.

El trèvol pot arribar a créixer fins a una altura de 30 cm i resisteix molt bé temperatures extremes, per la qual cosa no és necessari un excés de reg.

És una planta que no necessita un clima especial, ni tampoc molta exposició al sol, ja que suporta molt bé les baixes temperatures i pot aparèixer en diversos climes.

És resistent a gairebé tots els tipus de terra, però sobretot aguanta molt bé en substrats humits. Tot i això, és poc apropiat per ser conreat en terres pobres, ja que és una lleguminosa.

La seva multiplicació pot dur-se a terme mitjançant les llavors o per plantació de brots. 

La floració es produeix durant la primavera en prats i llocs amb molta herba. És una herba molt útil en agricultura, ja que la seva plantació proporciona nitrogen al substrat, formant una terra més apropiada per al conreu.

De fet, el trèvol, juntament amb les faves i l’alfals, són plantes que beneficien el substrat, ja que són adobs naturals.

Per Redacció / AMIC – Tot Sant Cugat