El tràfic telefònic sense internet creix un 14,5% a l’agost

Un home parla per telèfon estant en una oficina
Un home parla per telèfon estant en una oficina. Foto de Berkeley CommunicationsUnsplash

El tràfic telefònic en minuts sense Internet durant el mes d’agost del 2020 se situa en 12,87 milions, equivalent a una variació percentual positiva del +14,5% respecte al mes d’agost de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 7,98 milions de minuts (62,0% del total i equivalent a un +26,4% respecte a l’any anterior), mentre que el tràfic internacional ha estat de 4,89 milions de minuts (38,0% del total i equivalent a un -0,8% respecte a l’any anterior), segons les dades fetes públiques aquest dijous pel Departament d’Estadística.

Durant els primers vuit mesos de l’any 2020, en comparació amb el mateix període del 2019, hi ha una variació percentual positiva del +14,9% en el tràfic telefònic en minuts sense Internet. Això és degut a que el tràfic nacional té una variació del +26,0% i el tràfic internacional del -2,8%. Quant a les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos, el tràfic telefònic en minuts sense internet se situa en 182,90 milions, el que representa una variació percentual positiva del +7,4% respecte al mateix període anterior. Pel que fa al tràfic nacional, els minuts han estat de 121,49 milions (66,4% del total i un +14,6% respecte al mateix període de l’any anterior) i pel tràfic internacional, els minuts han estat de 61,41 milions (33,6% del total i un -4,4% respecte al mateix període de l’any anterior).

El tràfic per Internet en GB, durant el mes d’agost, se situa en 7,29 milions de GB, reflectint una variació percentual positiva del +41,6% respecte al mes d’agost de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 2,93 milions de GB, un 40,2% del total i equivalent a un +87,3% respecte al mes d’agost del 2019. Pel que fa al tràfic internacional, ha estat de 4,35 milions de GB, un 59,8% del total i equivalent a un +21,7% respecte al mes de agost del 2019. Cal destacar la variació del tràfic per Internet mòbil, que aquest mes augmenta un +45,4% respecte al mes d’agost del 2019. Durant els primers vuit mesos de l’any 2020, en comparació amb el mateix període del 2019, hi ha hagut una variació percentual positiva en el tràfic per internet del +57,3%, és a dir: el tràfic nacional ha tingut una variació del +106,6%, el tràfic internacional del +36,7% i el tràfic per Internet mòbil del +29,7%.

Quant a les dades acumulades dels darrers 12 mesos, el tràfic per Internet en GB se situa en 85,24 milions de GB, fet que equival a una variació percentual positiva del +51,9% respecte al període anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 31,88 milions de GB, un 37,4% del total i un +111,5% més respecte al mateix període de l’any passat, i quant al tràfic internacional, ha estat de 53,35 milions de GB, un 62,6% del total i un +30,0% més respecte al mateix període de l’any anterior.

 

Els abonaments
Els abonaments per servei durant el mes d’agost se situen en 48.116 abonats als serveis de telefonia fixa, 84.484 abonats als serveis de telefonia mòbil i 37.046 abonats a Internet de banda ampla. Aquestes dades suposen una variació percentual del +2,8% respecte al mes d’agost de l’any anterior en telefonia fixa i del -1,0% en telefonia mòbil. Quant a abonats a Internet de banda ampla, es registra una variació percentual positiva, del +4,1%.

Pel que fa als abonats en telefonia fixa, destaca la variació percentual positiva en abonaments a “Canals xarxa veu corporativa”, amb un +8,2% respecte al mes d’agost de l’any anterior. En telefonia mòbil, destaca la variació percentual positiva en “Contractes”, amb un +3,3%.

Quant als abonaments per servei, les dades mitjanes dels darrers 12 mesos se situen en 47.717 abonats per a la telefonia fixa, és a dir, una variació percentual positiva del +1,7% respecte al període anterior. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situen en 86.977 abonats, reflectint una variació percentual positiva del +4,0%, i per Internet de banda ampla se situen en 36.576 abonats, mostrant una variació percentual, també positiva, del +3,3%.

TOTES LES NOTÍCIES