El tràfic per Internet augmenta un 45,2% a l’octubre

Unes antenes de telefonia
Unes antenes de telefonia. ARXIU

El tràfic per Internet en GB, durant el mes d’octubre, se situa en 8,17 milions de GB, reflectint una variació percentual positiva del +45,2% respecte al mes d’octubre de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 3,08 milions de GB, un 37,8% del total i equivalent a un +76,2% respecte al mes d’octubre del 2019. Pel que fa al tràfic internacional, ha estat de 5,08 milions de GB, un 62,2% del total i equivalent a un +31,1% respecte al mes de octubre del 2019. Així ho detalla el departament d’Estadística en una nota de premsa en la que destaca la variació del tràfic per Internet mòbil, que aquest mes augmenta un +13,6% respecte al mes d’octubre del 2019.

Durant els primers deu mesos de l’any 2020, en comparació amb el mateix període del 2019, hi ha hagut una variació percentual positiva en el tràfic per internet del +54,4%, és a dir: el tràfic nacional ha tingut una variació del +100,7%, el tràfic internacional del +34,8% i el tràfic per Internet mòbil del +27,1%.

Quant a les dades acumulades dels darrers 12 mesos, el tràfic per Internet en GB se situa en 89,97 milions de GB, fet que equival a una variació percentual positiva del +50,3% respecte al període anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 34,53 milions de GB, un 38,4% del total i un +103,0% més respecte al mateix període de l’any passat, i quant al tràfic internacional, ha estat de 55,44 milions de GB, un 61,6% del total i un +29,4% més respecte al mateix període de l’any anterior.

 

Trucades telefòniques
El tràfic telefònic en minuts sense Internet durant el mes d’octubre del 2020 se situa en 17,08 milions, equivalent a una variació percentual positiva del +19,3% respecte al mes d’octubre de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 12,04 milions de minuts (70,5% del total i equivalent a un +30,2% respecte a l’any anterior), mentre que el tràfic internacional ha estat de 5,04 milions de minuts (29,5% del total i equivalent a un -0,6% respecte a l’any anterior).

Durant els primers deu mesos de l’any 2020, en comparació amb el mateix període del 2019, hi ha una variació percentual positiva del +15,1% en el tràfic telefònic en minuts sense Internet. Això és degut a que el tràfic nacional té una variació del +25,8% i el tràfic internacional del -2,4%.

Quant a les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos, el tràfic telefònic en minuts sense internet se situa en 187,29 milions, el que representa una variació percentual positiva del +12,0% respecte al mateix període anterior. Pel que fa al tràfic nacional, els minuts han estat de 125,93 milions (67,2% del total i un +21,4% respecte al mateix període de l’any anterior) i pel tràfic internacional, els minuts han estat de 61,36 milions (32,8% del total i un -3,3% respecte al mateix període de l’any anterior).

Els abonaments per servei de telecomunicacions durant el mes d’octubre se situen en 48.311 abonats als serveis de telefonia fixa, 84.299 abonats als serveis de telefonia mòbil i 37.283 abonats a Internet de banda ampla. Aquestes dades suposen una variació percentual del +2,6% respecte al mes d’octubre de l’any anterior en telefonia fixa i del -1,9% en telefonia mòbil. Quant a abonats a Internet de banda ampla, es registra una variació percentual positiva, del +3,9%.

Pel que fa als abonats en telefonia fixa, destaca la variació percentual positiva en abonaments a “Canals xarxa veu corporativa”, amb un +8,2% respecte al mes d’octubre de l’any anterior. En telefonia mòbil, destaca la variació percentual positiva en “Contractes”, amb un +3,2%.

Quant als abonaments per servei, les dades mitjanes dels darrers 12 mesos se situen en 47.935 abonats per a la telefonia fixa, és a dir, una variació percentual positiva del +1,9% respecte al període anterior. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situen en 86.739 abonats, reflectint una variació percentual positiva del +2,9%, i per Internet de banda ampla se situen en 36.811 abonats, mostrant una variació percentual, també positiva, del +3,3%.

 

 

 

 

TOTES LES NOTÍCIES