El TC desestima el recurs de SAUR-Vallnet d’anul·lació de sentència

El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs d’empara presentat per la UTE SAUR-Vallent pel qual es demanava l’anul·lació dels autes pels quals es condemna l’empresa a pagar 1,8 MEUR en concepte d’indemnització per l’afer de la depuradora d’Anyós. La UTE també demanava la suspensió de l’execució de la sentència emparant-se en la vulneració de l’article 10 de la Constitució relatiu a un judici just. L’Alt Tribunal considera que la participació de Lluís Saura com a magistrat ponent de la causa mentre era soci del gabinet d’advocats Roca Junyent, que treballava pel Govern en l’època del litigi, ‘no constitueix una dada objectiva de suficient relleu com per considerar que aquest contacte hagi influït decisivament en l’orientació del vot dels altres dos magistrats’, i que per tant ‘no es pot imputar cap tatxa de parcialitat a cap dels magistrats que van participar en la fase d’execució de la sentència’. Ara bé, el TC reconeix també que ‘la sentència ferma i irrevisable […] es va dictar sense respectar el dret al jutge imparcial’, però que ‘no existeixen mecanismes processals que permetin suspendre l’execució de la sentència’ perquè ‘només es pot acordar a instància de l’Administració i per causes de perill de pertorbació greu de l’ordre o detriment irreparable de les finances públiques’. I acaba emplaçant als poders públics a ‘extreure les conseqüències oportunes’ del contingut de la resolució.

La sentència del Tribunal Constitucional de 4 de juny del 2012, i que surt publicada al BOPA aquest dimecres, referma els arguments sobre que no hi ha cap dada objectiva que la participació del magistrat Lluís Saura hagi influït en l’orientació del vot dels altres dos magistrats de la Sala Administrativa del TSJ i, per tant, dubtar de la imparcialitat de la sentència final. ‘No es pot imputar’, diu, ‘cap tatxa de parcialitat a cap dels magistrats que van participar en la fase d’execució de la sentència del 14 de setembre del 2009’.

L’Alt Tribunal, però, reconeix que el fet d’haver-se acceptat la recusació del magistrat per manca de parcialitat en la fase d’execució ‘equival a reconèixer que la sentència del 14 de setembre del 2009 que es pretén executar va ser dictada per un tribunal en el qual un dels seus membres no gaudia dels requisits d’imparcialitat constitucionalment exigits’, o sigui, ‘que es va dictar amb una vulneració del dret fonamental de l’article 10.1 de la Constitució’.

El Constitucional continua explicant que aquest reconeixement no comporta anul·lar automàticament els autes i l’execució de la sentència ferma, com reclama SAUR-Vallnet. EL TC diu que això no és possible, ja que ‘en el nostre ordenament no hi ha cap més alternativa que l’execució de les resolucions esmentades’.

El text argumenta que ‘la suspensió de l’execució d’una sentència ferma només es pot acordar a instància de l’Administració i per causes de perill de pertorbació greu de l’ordre o detriment de les finances públiques’, cosa que no es dóna en aquesta causa.

El TC conclou que no pot anul·lar els autes ni l’execució reconeixent que ‘es va dictar sense respectar el dret al jutge imparcial’. I ho explica afirmant que ‘en el nostre ordenament no existeixen instruments processals per evitar l’execució d’una sentència ferma malgrat que en la seva deliberació i votació hi participés un magistrat que en fase d’execució va ser considerat no imparcial’.

A més, afegeix que ell no pot crear els instruments processals que facin possible l’anul·lació de la sentència i que això ‘correspon a altres poders públics que han d’extreure les conseqüències oportunes del contingut de la nostra resolució’.

 

Posicionament UTE

La UTE a través d’un comunicat fet públic a El Periódic d’Andorrra i al Diari d’Andorra, així com als gratuïts Bondia i Més Andorra, es referma en la seva voluntat que no s’executi la sentència i ‘oposant-se radicalment al pagament’ de la sanció. Al mateix temps, emplaça als poders públics ‘trobar la o les mesures necessàries per aturar immediatament els efectes nocius i devastadors de la sentència viciada’ i reclamen que ‘cessin immediatament de procedir, ara ja de forma abusiva i il·legítima’ contra Vallnet.

2 comentaris

  1. I l’A.B.A. vol entregar SEGURISER, amb les correspondents dades bancaries de les pymes d’Andorra, a aquest senyor?????.

    Vosaltres mateixos.

  2. I, parlant de tot…, quan paga el què ens deu aquest de Vallsegur?? Suposo que no pretén pas passar-se dos anys i mig més, distreguent el personal amb les seves collondes…!

Comments are closed.

TOTES LES NOTÍCIES