El Sitca desenvolupa un Pla de Formació que s’avingui amb les necessitats reals dels treballadors

El Sindicat de Treballadors del Comú d’Andorra la Vella va enviar ahir un comunicat explicant que continua l’elaboració, conjuntament amb la Corporació, l’estudi de l’impacte econòmic que suposa el GADA pendent mentre esperen una resposta definitiva del Tribunal Superior.

La Comissió Consultiva ja torna a ser una realitat. Dins dels punts marcats també s’ha creat un grup de treball per tal de tirar endavant el reglament del Pla de Seguretat i Salut. Pel que respecta al Comitè Tècnic de Selecció, el Sitca, després de la seva reivindicació d’assistir a la selecció dels edictes externs, tal i com ja ho feia amb els edictes interns; ja ha obtingut l’acceptació de la proposta.

El Pla de Jubilació voluntària i/o anticipada per motius mèdics en l’actualitat s’està desenvolupant conjuntament amb la Corporació i, s’ha arribat a l’acord de demanar un estudi actuarial a 10 anys vista.

Una de les propostes que enceta el Sitca és desenvolupar un Pla de Formació que s’avingui amb les necessitats reals del col·lectiu de treballadors del Comú d’Andorra la Vella, així com una proposta per relacionar-lo amb la seva avaluació i carrera professional.

També es proposa una revisió del reglament de Compensacions del Comú d’Andorra la Vella i, que aquesta es treballi mitjançant la Comissió Consultiva.