El Sistema Integral de Salut Lleida Pirineu permetrà millorar la qualitat assistencial a les comarques pirinenques

salut pirineu

El director de l’Hospital del Pallars, F. Javier Abadías, i el responsable d’atenció primària del Pirineu, José Luis Remón; acompanyats per l’alcalde de Tremp, Víctor Orrit; el gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Josep Pifarré, el gerent territorial de l’Institut Català de la Salut (ICS) i Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), Jaume Capdevila, i l’especialista en Medicina Interna de l’Hospital del Pallars, Eduardo Sanjurjo, han explicat avui a professionals i responsables de l’Hospital del Pallars, gestionat per GSS i ICS; d’Atenció Primària i del Servei Català de la Salut de la Regió Sanitària del Pirineu què suposarà el Sistema Sanitari Integral (SIS) per a les comarques del Pirineu.

Tots han destacat que el SIS Lleida Pirineu serà clau per millorar l’assistència sanitària al Pirineu, un territori amb unes necessitats especials ja que les comunicacions són complicades i la densitat de població és molt baixa i dispersa. En aquest sentit, Pifarré ha afirmat que “el projecte permetrà treballar conjuntament amb els recursos de Lleida, tant de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova com l’Hospital Santa Maria”. Així mateix, ha incidit en què en un model centrat en el pacient, tots els recursos assistencials s’han de coordinar per donar una resposta més ràpida a les necessitats del territori.

 Per a Pifarré “l’objectiu és oferir una assistència sanitària d’excel·lència als ciutadans del Pirineu i que els professionals puguin desenvolupar les seves capacitats com si fóssin en qualsevol altre punt de Catalunya”.
 
També ha explicat que el SIS permetrà als professionals del Pirineu desenvolupar la seva feina en equips més grans, “i per tant, millor”. Ha recordat que la integració de l’Hospital del Pallars a GSS li ha permés unir-se amb altres estructures, tenir més capacitat i treballar millor.
 
Orrit, per la seva banda, ha reiterat el seu recolzament al SIS “ja que permetrà reunir una massa crítica suficient per garantir mitjans econòmics, tècnics i humans i una vinculació amb la recerca i el món universitari”.  L’alcalde de Tremp ha defensat el projecte perquè “serà 100% públic i perquè respectarà la idiosincràsia del Pirineu”
 
El metge de família i responsable d’Atenció Primària al Pirineu, José Luis Remón, ha posat èmfasi en què “el fet comptar amb pressupost propi ens dóna capacitat de fer inversions adrecades a cobrir necessitats del territori”.  Així mateix, ha recordat que el consorci permetrà fer polítiques d’inversió en el territori abans inexistents, assumint com a pròpies les necessitats del Pirineu.
 
Per a Remón el més important de formar part del SIS és que “ens permetrà ser a les taules on es prenen decisions i que s’escolti la problemàtica del Pirineu”. Des del punt de l’Atenció Primària, “el SIS garanteix una possibilitat de futur, de no quedar-nos aïllats”, ha dit.
 
El metge de Medicina Interna de l’Hospital de Tremp, Eduardo Sanjurjo, ha assegurat que l’usuari notarà la incorporació al SIS, “com ja s’ha notat des de que el centre  va entrar a formar part de GSS”. Pel que fa als professionals, Sanjurjo ha assegurat que el SIS serà una oportunitat: “hem d’aprofitar per formar-nos, ja que el fet que l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida i la Universitat de Lleida puguin formar part del SIS ens ha de permetre participar més fàcilment de la seva oferta formativa”.
 
Per la seva banda, Abadías, ha destacat que “després d’incorporar-nos al 2011 a GSS garantint el nostre futur, ara el model dóna un pas més amb el SIS”. El director de l’hospital ha assegurat que “això suposarà continuar en un model 100% públic, sotmesos a la llei de contractes de l’administració pública, a la llei de finances catalana i a la llei de mesures fiscals i  financeres de la Generalitat”
 
Per últim, Capdevila, ha recordat que el SIS està emmarcat en el Pla de salut del Departament i que, per tant, l’eix central és el ciutadà. Entre els beneficis que comportarà el SIS, en el cas del Pirineu, ha remarcat que “s’escurcen les distàncies amb Lleida, tant de baixada com de pujada”.
 
Capdevila ha incidit en què el Consell de Govern del consorci comptarà amb 10 vocals de totes les entitats  consorciades: CatSalut, GSS, ICS, IRB i UdL. En aquest sentit, ha recordat que “totes les entitats tindran força en la presa de decisions ja que, per exemple, per permetre l’entrada d’un altre membre, caldria que per unanimitat tots aprovéssin la nova incorporació amb una nova aprovació posterior per part de cada consell d’administració”.
 
Així mateix, ha recordat que el Consell de Govern permetrà incrementar autonomia en la presa de decisions i que el SIS és el primer consorci mitjà propi de la Generalitat de Catalunya que suposarà que, entre altres, “abans d’emetre un concurs de qualsevol departament sempre es preguntarà als mitjans propis si poden assumir aquella activitat”.
 
D’altra banda, ha assegurat que “el control d’aquest tipus de consorcis en el sistema de salut català està blindat jurídicament, per això”, ha dit, “si s’ataca el consorci de Lleida i el Pirineu s’ataca el model sanitari català que ningú posa en dubte i que té resultats molt bons, com s’ha demostrat en els darrers premis Top20 de la sanitat espanyola”.
(Text i foto: Generalitat de Catalunya)