El Sipaag, indignat per l’excés de contractacions pel procediment d’urgència

Membres de la junta del Sipaag a l'inici d'una assemblea
Membres de la junta del Sipaag a l’inici d’una assemblea. Foto: ARXIU

El Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (SIPAAG) es declara alarmat i indignat per l’excessiva facilitat amb què el Ministeri de Funció Pública contracta personal interí aplicant el procediment d’urgència previst en l’article 110 de la Llei de la funció pública.

La Junta del Sipaag assegura que està “saturada de feina per les queixes que rebem de serveis i departaments, on no es respecten els procediments de cobertura de places establerts”, ha manifestat el president, Lluís Anguita. En aquest sentit, han arribat exemples de contractacions directes a diferents àrees i departaments de ministeris com el d’Ordenament Territorial, el de Salut o el d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, en les quals no s’ha afavorit la publicitat ni la concurrència.

En aquest sentit, es considera que “s’aplica massa sovint l’article 110 de la Llei 1/2019, de la funció pública”, que permet contractar excepcionalment, per raons d’urgència, sense convocatòria pública per promoure condicions d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i concurrència. Aquest procediment s’hauria de limitar als casos d’urgència, com estableix l’article 110, i no, com està passant en determinats departaments, “per circumstàncies excepcionals”, expressió que s’utilitza en excés i de manera arbitrària, segons entén el Sipaag.

Així mateix, el Sindicat posa damunt la taula que molts treballadors, sovint d’aquests mateixos departaments on hi ha presumptes irregularitats de contractació, “pateixen tracte abusiu o degradant”. En aquest punt, el Sipaag lamenta que aquests treballadors, a més, no s’atreveixen a denunciar-ho obertament per “por de perdre la feina”, i per això sovint no pot actuar.

El que sí que ha fet el Sipaag ha estat posar el Ministeri de Funció Pública en coneixement d’aquestes situacions perquè actuï en les casuístiques concretes de les quals s’ha informat el Sindicat. En aquest punt, el Sipaag critica que “ens responen amb evasives o explicacions insatisfactòries”.

És per aquest motiu que s’ha decidit comunicar la situació a la ciutadania a través dels mitjans de comunicació i, properament, també adreçar una carta als ministeris corresponents, a més del de Funció Pública, perquè rectifiquin la situació i no es perpetuïn situacions indesitjables contràries a la transparència i al bon funcionament del servei públic.

[do_widget id=category-posts-pro-64]