El Síndic de Greuges de la Seu participa en la presentació del recull d’informes dels Síndics Locals de Catalunya

sindics-greugesEl Síndic Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell, Àngel Rúbio, ha participat aquest dilluns en la presentació del VI Recull d’Informes del Fòrum SD, l’associació de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya, corresponent a les actuacions de l’any 2013, en un acte al Parlament de Catalunya presidit per Núria de Gispert, presidenta de la Cambra catalana.

En aquesta presentació també hi han pres part Miquel Buch, president de l’Associació Catalana de Municipis, Xavier Amor, president de la Federació de Municipis de Catalunya i Josep Giné, síndic municipal de greuges de Lleida i president del FòrumSD.

També s’ha presentat, dins el mateix acte, el llibreSíndic Municipal de Greuges: una proposta catalana en la defensa dels drets humansde Frederic Prieto i J. Antoni Martínez. A l’acte també hi han assistit una important representació de diputats i diputades del Parlament així com alcaldes, regidors i regidores dels ajuntaments que tenen síndic o defensor municipal.

17.254 actuacions durant l’any 2013

Els síndics i síndiques locals han fet un total de 17.254 actuacions, entre consultes, les queixes de la ciutadania i les actuacions d’ofici. Les queixes tramitades han estat un total de 2.737 i 139 expedients han estat fets com actuacions d’ofici.

El 52% de les queixes tramitades s’han tancat amb una resolució favorable als interessos de la ciutadania, entre les resolucions estimades i les que s’han resolt mitjançant una solució amistosa.

Cal fer palès que un 60% de les recomanacions emeses han estat acceptades totalment pels ajuntaments i un 22% han rebut una acceptació parcial de la recomanació. Finalment, un 24% de les queixes s’han pogut solucionar directament amb una resolució amistosa.

Actuacions per matèries

El recull agrupa en tres grans blocs temàtics el conjunt de les actuacions dels síndics:

– Administració general. Aquest bloc temàtic recull les queixes registrades que tenen per objecte aspectes de procediment administratiu (manca de resposta, silenci administratiu, notificacions, incompliment de terminis…) i hisenda. L’any 2013 aquest àmbit temàtic va suposar el 33% de les queixes rebudes i destaquen les queixes sobre procediments sancionadors (40%) especialment en matèria de trànsit i mobilitat, seguits dels assumptes relacionats amb temes tributaris i de recaptació (21%). El 39% restant de les queixes corresponen a d’altres qüestions del procediment administratiu general entre els que hi ha també els expedients de responsabilitat patrimonial de l’administració.

– Territori. Aquest gran bloc temàtic va registrar el 48% de les queixes de l’any 2013. Les queixes relatives a l’habitatge (22%), el manteniment i la mobilitat de la via pública (13%), les de medi ambient i sorolls (15%), les obres i disciplina urbanística (12%) són els continguts més destacats atesos en aquest àmbit.

– Atenció a les persones. Aquest bloc representa el 19% de les queixes de l’any 2013, i agrupa les àrees municipals que presten una atenció directa a les persones com són: Consum, Cultura, Educació, Esports, Salut Pública, Serveis Socials o Participació Ciutadana i Relacions amb la ciutadania. Els serveis socials municipals concentren la majoria de queixes rebudes d’aquest àmbit (45%), seguits de les actuacions en temes de cultura (15%), i relacions amb la participació ciutadana (15%).