El Servei d’Ocupació passarà de perfil gestor a consultor per donar una atenció més personalitzada

El personal del Servei d’Ocupació passarà d’oferir un perfil gestor a un tècnic consultor amb l’objectiu d’adaptar-se a la situació laboral actual, ja que segons ha explicat el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, fins ara es treballava des de la urgència per oferir mecanismes a persones en situació de desocupació, “que eren molt nombroses”, i en canvi ara, es donarà una atenció més individualitzada, tant als desocupats com a les empreses que ofereixen un lloc de treball. El ministre, juntament amb la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Fenoll, ha presentat el projecte de millora del Servei d’Ocupació que té com a objectius facilitar la inserció laboral mitjançant la millora de l’ocupabilitat del demandant d’ocupació i connectar el teixit empresarial andorrà amb els demandants d’ocupació. A més, també ha donat a conèixer cinc programes de foment de l’ocupació com són el de la contractació indefinida en el sector privat, el de l’ocupació i la formació en el sector privat, el de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades, el de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic, i un de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys. Finalment, Espot també ha explicat la voluntat del Govern d’Andorra de posar en marxa una estratègia per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat. Actualment hi ha registrades 578 persones amb discapacitat en edat laboral (entre 16 i 64 anys) que suposen un 1% de la població andorrana, i unides a les 3.168 persones amb una invalidesa de la CASS (4,1% de la població), suposa que els destinataris d’aquesta estratègia augmenten fins als 3.746, un 4,7% de la població.

El ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior ha presentat el projecte de millora del Servei d’Ocupació amb el qual es pretén canviar el paradigma des del qual es treballa. Pel que fa al marc legal s’està treballant amb una llei que es preveu que estigui enllestida a primers de l’any 2017 perquè respongui a les necessitats dels treballadors i els empresaris, assoleixi el foment de l’ocupabilitat de les persones que es troben en situació de recerca de treball o de millora de feina, i consolidi i faci possible la millora del funcionament del servei. Segons ha explicat el ministre Xavier Espot, fins ara es treballava des de la urgència per oferir mecanismes a persones en situació de desocupació, “que eren molt nombroses”, i en canvi ara, es donarà una atenció més individualitzada, tant als desocupats com a les empreses que ofereixen un lloc de treball.

La remodelació del Servei d’Ocupació té com a objectius principals facilitar la inserció laboral mitjançant la millora de l’ocupabilitat del demandant d’ocupació, i connectar el teixit empresarial andorrà amb els demandants d’ocupació.

D’una altra banda, Espot, juntament amb la secretària d’Afers Socials, Ester Fenoll, ha presentat una estratègia per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat. El ministre ha explicat que actualment hi ha registrades 578 persones amb discapacitat en edat laboral (entre 16 i 64 anys) que suposen un 1% de la població andorrana, i unides a les 3.168 persones amb una invalidesa de la CASS (4,1% de la població), suposa que els destinataris d’aquesta estratègia augmenten fins als 3.746, un 4,7% de la població. Durant el procés participatiu s’han realitzat 28 entrevistes en què s’ha involucrat a totes les entitats que formen part del CONADIS i s’ha millorat amb les aportacions que han fet.

El Pla Estratègic 2016-2019 s’ha plantejat diversos objectius entre els quals destaquen la promoció de l’accés i la permanència al mercat de treball millorant la integració laboral de qualitat. És per això que durant aquest any es promocionarà que les persones amb discapacitat s’inscriguin al Servei d’Ocupació de forma normalitzada, s’habilitarà un telèfon d’atenció i informació laboral per resoldre dubtes, o es posaran en marxa campanyes de sensibilització social contra l’estigma i altres estereotips.

Un altre dels objectius és la implicació i coresponsabilitat social del teixit empresarial, amb mesures com el reconeixement a les empreses compromeses, la implementació de programes específics de treball amb suport per garantir una inserció laboral de qualitat, formar a professionals del Servei d’Ocupació en l’àmbit de la discapacitat, o la creació d’una Xarxa d’Empreses Responsables, que segons el ministre Espot, ja hi han algunes interessades.

El tercer objectiu és el foment de la participació conjunta d’administracions i agents econòmics i socials, mitjançant la comunicació i coordinació entre el Govern, l’empresariat i els agents socials, la reestructuració del Servei d’Ocupació que contempli itineraris personalitzats i acompanyament, o establir un model d’inserció i treball amb suport.

Des del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, també s’han donat a conèixer nous reglaments de cinc programes de foment de l’ocupació per adequar-los al nou context laboral, ja que segons ha remarcat Espot “hi hagut un decrement de l’atur i un increment del nombre de llocs de treball”. És per això que s’han adaptat els programes a la realitat per tal d’inscriure’ls als nous objectius de les polítiques d’ocupació del 2016. Aquests són la implantació progressiva del sistema personalitzat d’orientació laboral destinat a persones inscrites al Servei d’Ocupació, i potenciar particularment l’accés al treball de les persones amb dificultat d’inserció en el mercat laboral.

El programa de foment de la contractació indefinida en el sector privat està destinat a persones majors de 45 anys, de 18 a 25 anys que cerquen la seva primera feina, o aturats de llarga durada (més de sis mesos d’inscripció previs a la intermediació). Els dies d’inscripció al Servei d’Ocupació en recerca de feina eren fins ara 45, i passen a ser 20 dies durant l’últim any. Un altre dels canvis principals és l’import de la subvenció destinada a les empreses beneficiàries del programa, que passen a rebre 250 euros mensuals, equivalent a un import total de 3.750 euros per quinze mesos de contractació, i el pagament es farà per mensualitats completes i vençudes.

Pel que fa al programa de foment de l’ocupació i la formació en el sector privat està dirigit a col·lectius de persones amb dificultats d’inserció al mercat laboral, amb vint dies d’inscripció al Servei d’Ocupació. La proposta de reglament del 2016 pretén destinar 550 euros al mes durant una primera fase d’un màxim de durada de sis mesos, per un import  total de 3.300 euros. Hi haurà una segona fase de 250 euros al mes, equivalent a un import total de 1.500 euros durant els sis primers mesos de contracte indefinit, i també es pagarà per mensualitats completes i vençudes.

Un altre programa és el de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades que també redueix els dies d’inscripció al Servei d’Ocupació necessaris per poder-s’hi adherir, fins als vint. Aquest canvi proposa un augment del salari de 50 euros, passant als 1150 euros, i les empreses beneficiàries del programa rebran 200 euros al mes durant un màxim de dotze mesos, per un import total de 2.400 euros. En aquest cas, Xavier Espot ha fet autocrítica i ha reconegut que no estan completament satisfets amb el resultat, i “per això hem volgut introduir millores”.

També presenta canvis el programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys, que inclou com a beneficiaris a les entitats sense afany de lucre. La contractació tindrà una primera fase de sis mesos de durada acompanyada de la formació pràctica, i si escau, la teòrica, i una segona fase amb contracte de sis mesos o indefinit. Aquest també es divideix en dues fases que augmenten les ajudes fins als 550 euros al mes durant un màxim de sis mesos, per un import total de 3300 euros, i una segona fase de 400 euros al mes, equivalent a un import total de 2400 euros durant un període de sis mesos com a màxim.

Finalment, el cinquè programa està destinat a millorar l’ocupabilitat mitjançant el sector públic, incloent-hi a col·lectius de persones amb dificultats d’inserció al mercat laboral. A més, requerirà presentar l’oferta de treball i del projecte que pensa portar a terme l’oferent d’ocupació. En aquest cas, també s’inclouen com a oferents de treball les entitats sense afany de lucre que fan treballs per a la inserció social i laboral de les persones al Principat.

El pressupost destinat aquest any 2016 a programes de polítiques actives d’ocupació és de 2.762.000 euros.

Text i foto: ANA

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.