El Servei d’Ocupació forma més de 900 persones al llarg del 2020 en els cursos professionals

Reunió telemàtica del Consell Econòmic i Social
Reunió telemàtica del Consell Econòmic i Social.

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha presidit aquest dijous una nova reunió telemàtica del Consell Econòmic i Social (CES) amb l’objectiu de fer un balanç del 2020 de les accions realitzades pel Servei d’Ocupació d’Andorra (SOA) en matèria de formació i qualificació professional. També s’han compartit dos reglaments que el Govern està treballant relatius al registre d’organitzacions empresarials i als tràmits i desenvolupament del procés d’elecció de delegats dels assalariats i comitès d’empresa.

Així doncs, amb la voluntat de compartir els principals eixos d’actuació del Govern durant la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2, Gallardo ha explicat que el Servei d’Ocupació ha organitzat 85 formacions durant l’any 2020, de les quals s’han beneficiat un total de 926 persones. Quant al perfil dels beneficiaris es destaca que un 66% estava en recerca d’un lloc de treball i un 29% en millora de situació laboral. Gran part dels inscrits als cursos de formació tenen entre 26 i 44 anys (47%). Un 13% dels inscrits són joves de 16 a 25 anys i un 40% dels inscrits tenen 45 anys o més.

El percentatge de certificació general és de 72%, una xifra que representa un augment del 3% en comparació amb l’any 2019.

Jordi Gallardo ha posat en relleu que els 85 cursos –repartits en els blocs temàtics administració, comerç, competencial, logística, idiomes, hoteleria i ofimàtica– suposen un increment notable en comparació amb l’oferta del 2019, quan se’n van fer 41 cursos de formació ocupacional per a usuaris del SOA.

En aquest sentit, es destaca que el Servei d’Ocupació ha invertit un total de 156.302,50 euros en accions de formació ocupacional durant l’any 2020, amb una variació anual respecte l’any anterior de +223%.

Pel que fa a les línies de treball del 2021, el ministre s’ha referit a l’ampliació de l’oferta formativa actual, seguint els criteris d’eficàcia i d’eficiència, amb el desenvolupament de formacions i/o capacitacions en matèria de competència digital per acompanyar als treballadors i les empreses al canvi a la societat digital.

A més, es treballa en el desenvolupament d’un nou sistema d’informació al SOA que ha de servir per extreure indicadors per avaluar el resultat i l’impacte de les accions formatives. Finalment, es treballa amb la previsió d’incloure les formacions ocupacionals en els nivells del Marc Andorrà de Qualificacions (MAQ) per incrementar el seu reconeixement en el teixit empresarial.

 

Registre d’organitzacions empresarials

D’altra banda, el titular de Presidència, Economia i Empresa ha compartit els eixos principals del futur reglament del registre d’organitzacions empresarials, que el Govern està treballant actualment. Jordi Gallardo ha avançat que el text té com a finalitat garantir la publicitat de les organitzacions empresarials.

Les qüestions que es podran afegir al registre de cada empresa seran, entre d’altres, la inscripció de l’organització empresarial, els acords de modificació dels estatuts, els acords de cessament i nomenament dels càrrecs dels òrgans directius estatutaris, les cessions i les adquisicions patrimonials, així com els acords de cessament de les seves activitats, de dissolució o, en general, els actes que donin lloc a la dissolució i la liquidació de l’organització empresarial.

 

Elecció de delegats dels assalariats i comitès d’empresa

De la mateixa manera, Gallardo ha informat sobre els treballs del futur reglament que haurà de regular el procés d’elecció de delegats dels assalariats i comitès d’empresa. Aquest text, tal com ha afirmat el ministre, desplega la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals i regularà els tràmits administratius de registre, dipòsit i publicitat dels resultats i desenvolupament del procés d’elecció.

El CES va crear-se a principis del 2020 amb la finalitat de constituir un fòrum entre els agents socials del país en àmbits com ara el laboral, l’ocupacional i els socioeconòmics. Justament, l’òrgan està format per representants del Govern, de les organitzacions sindicals i patronals, i agents socials i econòmics, especialment empresarials.

TOTES LES NOTÍCIES