El servei de transport sanitari assistit no medicalitzat, per a Ambulàncies Valira SL

Un vehicle d'Ambulàncies Valira
Un vehicle d’Ambulàncies Valira

El Consell Directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha acordat adjudicar el concurs públic nacional per a la contractació dels serveis de transport sanitari assistit no medicalitzat a l’empresa Ambulàncies Valira SL. D’aquesta manera i segons l’informe d’adjudicació elaborat per la Comissió de control i avaluació tècnica, Ambulàncies Valira SL, ha obtingut la major puntuació global i per aquest fet ha esdevingut l’adjudicatària del concurs.

La valoració de les ofertes s’ha realitzat seguint els criteris d’adjudicació establerts al Plec de Bases que regeix la licitació, valorant-se sobre 30 punts els criteris qualitatius com són la valoració tècnica, l’experiència i altres millores, i per altra banda, els criteris quantitatius que inclouen l’oferta econòmica i el termini d’implantació sobre 70 punts.

L’adjudicació serà publicada al BOPA del 22 de maig i la implantació efectiva del servei començarà el dia següent.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES