El Servei de Salut Sexual i Reproductiva oferirà atenció als Centres d’Atenció Primària

El Govern ha presentat aquest dijous el Servei de Salut Sexual i Reproductiva, un projecte treballat des de les secretaries d’Estat de Salut; Afers Socials, Habitatge i Joventut; i Igualtat i Participació Ciutadana, que entrarà en funcionament durant el primer trimestre del 2020.

El Servei de Salut Sexual i Reproductiva garantirà l’accés a la informació personalitzada i gratuïta en els àmbits de l’educació, l’assistència i la promoció de la salut. D’aquesta manera, el Servei informarà la població en general, especialment a les dones i al seu entorn, sobre la salut sexual i reproductiva en tota l’etapa fèrtil, incloent-hi qüestions relacionades amb l’embaràs o la seva interrupció.

Es preveu que el Servei estigui localitzat de forma permanent al Centre d’Atenció Primària (CAP) de Santa Coloma i alhora s’oferirà una atenció rotatòria a la resta de CAP del país per tal d’arribar a tots els requeriments arreu del territori. Les persones que s’adrecin al Servei seran ateses per un equip de professionals sanitaris especialitzats en salut sexual i reproductiva que derivaran, si s’escau, a especialistes en l’àmbit mèdic, aspectes legals, o atenció psicològica vinculats a aquest servei.

Pel que fa als requeriments d’informació relacionats amb la interrupció de l’embaràs, en tots els casos l’actuació dels professionals seguirà un protocol definit que s’iniciarà amb la demanda per part de la usuària, seguida d’una entrevista, amb l’objectiu de poder donar una informació ajustada als requeriments de cada persona. S’oferirà informació individualitzada atenent a totes les edats i les casuístiques.

A més, l’atenció del Servei de Salut Sexual i Reproductiva també es podrà dur a terme, en la seva etapa inicial i més bàsica, a través d’una consulta telefònica o per correu electrònic.