El sector del videojoc està disparat

Més enllà de la diversió que poden produir-nos, els videojocs són una font de treball que té un important impacte a Espanya.

Segons dades del Llibre Blanc del desenvolupament espanyol de Videojocs en la seva edició de 2016, l’any 2015 la indústria espanyola del videojoc va facturar 510.700.000 d’euros. Aquesta xifra pot semblar petita, però, si la comparem amb la registrada el 2014, suposa un increment en la facturació del 24 per cent.

En altres termes també veiem un fort auge en el sector pel que fa a llocs de treballs generats es refereix. Així, el sector va créixer en un 32 per cent en 2015 amb la irrupció de 4.460 nous professionals d’alta qualificació en el sector, és a dir, un 32 per cent més que l’any anterior.

Espanya amb Catalunya al capdavant són tota una institució en aquest sector i ja són moltes les empreses del Japó i els Estats Units que s’han instal·lat a ciutats com Barcelona. El motiu principal d’aquesta mobilitat no deixa de ser un tant problemàtic ja que es deu al fet que els programadors espanyols tenen un alt nivell però la seva sous són molt assequibles per al capital estranger.

D’altra banda, el creixement en la indústria també s’ha començat a apreciar en els centres de formació com les escoles i les universitats. Davant d’una demanda cada vegada més gran de professionals dedicats a aquest sector, també estan apareixent universitats que ofereixen graus en disseny i desenvolupament de videojocs.

En resum, si abans aquest món del videojoc no passava d’alguna cosa al que es dedicaven quatre gats, actualment s’està convertint en una de les formes d’entreteniment amb més auge i els consumidors demanen qualitat.

Per Tecnonews / AMIC

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *