El salari mínim interprofessional queda establert en el mateix import que l’any passat

salari minim

En aplicació de l’edicte de data 12 de novembre de 2014 (BOPA núm. 66 de l’any 26) relatiu al salari mínim horari nacional, s’incrementa el salari mínim horari interprofessional amb el mateix percentatge en què es fixa l’índex general de preus de consum (IPC) de l’any 2014.

En el supòsit que l’IPC de l’any 2014 fos negatiu, el salari mínim interprofessional per a l’any 2015 quedarà establert en el mateix import que el de l’any 2014, és a dir, en 5,55€ per hora, que equival a un salari mensual de 962 € per una jornada legal ordinària (40 hores setmanals).

2 comentaris

  1. no es normal,primer els baixan i despres estenquen els sous

Comments are closed.