El SAAS justifica la baixa de 22 professionals perquè feia més de 10 anys que no efectuaven serveis a l’hospital

hospitalEl SAAS ha notificat a 23 professionals que fa més d’un any que no han efectuat una activitat laboral o professional al Centre Hospitalari Andorrà que han deixat de formar part de la plantilla orgànica de l’hospital, segons preveu la disposició transitòria de la modificació del reglament general d’estructura i funcionament del Centre Hospitalari Andorrà aprovada el 6 de novembre passat.

En concret dels 23 professionals, tots ells , excepte en un cas, feia entre 10 i 15 anys que no havien efectuat cap servei ni activitat dins l’hospital. Entre els 23 professionals que han sortit de la plantilla orgànica, hi ha 14 metges de capçalera i 9 metges especialistes.

El conjunt de metges de l’hospital disposen d’un òrgan de participació i consulta en l’activitat diària de l’hospital, el Consell de Metges. Es tracta d’ un òrgan que té l’objectiu de millorar l’activitat assistencial a l’hospital i vetllar per l’exercici professional. Dins l’estructura orgànica de l’hospital, el Consell de Metges està situat com a òrgan consultiu i de participació, a nivell del Director General.

Segons va informar el Secretariat del Consell de Metges a la Direcció General del SAAS, en l’assemblea celebrada a principis de mes, el Consell de Metges del Centre Hospitalari Andorrà va rebutjar la proposta de modificació del reglament general d’estructura i funcionament del Centre Hospitalari Andorrà. A la reunió hi van assistir 36 metges, 33 van votar en contra i 3 es van abstenir.

Segons el reglament de creació i funcionament d’aquest òrgan, els acords del Consell de Metges s’han de prendre sempre què existeixi un quòrum de més de la meitat dels membres del Consell.

Actualment els metges acreditats a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell són 219. L’objectiu de la modificació del reglament general d’estructura i funcionament del CHA és ajustar la plantilla orgànica del centre hospitalari a les necessitats de la població i a la futura cartera de serveis que oferirà l’hospital Nostra Senyora de Meritxell i que està elaborant el Ministeri de Salut i Benestar.

Text: SAAS