espotEl Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Justícia i Interior, Xavier Espot, el reglament regulador de les funcions, l’estructura i l’organització del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. El text respon a la necessitat de consolidar una regulació àmplia, unitària i moderna del Cos que doni resposta a totes les vicissituds inherents al seu funcionament.

La voluntat és la de regular el funcionament del Cos de Bombers amb una norma jurídica que defineixi d’una forma més precisa i actualitzi els principis i l’àmbit d’actuació, així com la missió i les funcions del Cos i, sobretot, que n’estableixi d’una forma més detallada l’estructura i l’organització. Aquest objectiu es vol aconseguir tant des de la perspectiva funcional com des de les perspectives jeràrquica i orgànica, tot definint les competències respectives de la Direcció Superior i de la Direcció del Cos.

A més, el reglament norma les funcions i organització de les àrees, les unitats i les seccions o els grups en què s’esdevindrà l’estructuració del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. L’estructura creada s’ha pensat en tres nivells: un primer nivell amb tres grans àrees, un segon nivell on s’hi troben les unitats, i un tercer nivell eventual que consisteix en les seccions o els grups.

El Reglament també defineix les funcions de cada unitat i el nombre de membres que les composen; regula a qui correspon el comandament i la responsabilitat de les unitats i de les seccions o els grups; classifica les ocupacions professionals que hi són adscrites; estableix un procediment propi de provisió i selecció en relació amb aquestes ocupacions professionals que garanteixi els principis de publicitat, objectivitat i concurrència, i configura una prima no consolidable que dimana d’aquesta adscripció, i que és conseqüència del fet que els membres que pertanyen a una unitat i, eventualment, a una secció o un grup fan tasques específiques, addicionals i afegides a les funcions pròpies que ja tenen encomanades com a bombers.

Una de les novetats en matèria de permisos administratius és la reducció de 40 a 24 hores dels permisos per indisposició o visita mèdica, compensant fins a les 40 hores amb temps de treball efectiu, ateses les especificitats dels torns i la disponibilitat més gran.

Durant els primers 25 anys d’ençà de la seva creació, el Cos de Bombers ha dut a terme les funcions que tenia encomanades d’acord amb unes línies de treball genèriques, en què tots els bombers feien les mateixes tasques, tant en matèria de prevenció i extinció d’incendis, com en matèria de salvaments i rescats.

Però el creixement exponencial de la població d’Andorra i del nombre d’edificacions i habitatges, i l’assumpció progressiva de noves competències, va comportar que a partir de la dècada dels 90 del segle passat, el Cos s’hagués de reestructurar internament, als efectes de permetre una professionalització i una especialització més grans dels seus membres en la realització de les noves funcions que se’ls encomanaven.

Per aquest motiu es van crear dos estructures orgàniques i funcionals diferenciades: d’una banda, l’estructura que engloba tots els membres del Cos, que està destinada a prestar els serveis pròpiament operatius, i, d’altra banda, una segona estructura on s’adscriuen alguns membres del Cos, amb la finalitat d’endegar unes funcions tècniques, operatives i de gestió específiques que van més enllà de les tasques comunes i pròpies de qualsevol bomber “generalista”, per a la realització de les quals cal haver obtingut uns coneixements basats en unes tècniques, formacions i entrenaments particulars i diferenciats.

Foto: SFG

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada