El Reglament de la Cartera de Serveis inclourà l’assessorament de professionals

El consell de ministres, a proposta del ministeri de Salut i Benestar, ha aprovat la modificació del Reglament de la Cartera de Serveis i Productes de Salut.

La normativa té en compte la sentència del Tribunal Superior de Justícia arran del recurs presentat pel col·legi de metges, una sentència que estableix que el reglament ha de concretar específicament la col·laboració dels col·legis professionals amb la Comissió.

En aquest sentit, el reglament aprovat aquest dimecres pel Govern estableix que la Comissió “ha de sol·licitar, quan escau, l’opinió dels prestadors, els col·legis professionals i, addicionalment, pot requerir l’assessorament d’experts en avaluació de serveis sanitaris o altres.”