El Raonador del Ciutadà, Marc Vila

El raonador del ciutadà intueix que l’atur està al centre de la negativa dels empresaris a abordar les qüestions socials amb la Unió Europea. Marc Vila, que aquesta setmana s’ha pronunciat sobre el document lliurat per les associacions empresarials al Govern respecte de l’acord d’associació, diu que no entén que es vulgui excloure un aspecte que ha de permetre millores per a Andorra. Recorda que el país ja té una mena d’atur amb la prestació per desocupació involuntària i que s’ha de poder regular per convertir-ho en un atur adaptat a les necessitats d’un petit estat.

Segons Marc Vila, no voler incloure els drets socials en les negociacions amb la Unió Europea és un error. I així ho ha fet saber públicament aquesta setmana després que es fes públic que els empresaris, en un petit paràgraf, demanen al Govern deixar aquest aspecte fora de la negociació. Creu que precisament el coneixement d’Europa en aquesta qüestió permetrà avenços importants en drets socials que manquen a Andorra. Darrere de la demanda dels empresaris Vila hi llegeix la voluntat clara d’eliminar la possibilitat d’instaurar un subsidi d’atur, una ajuda al desocupat que Vila recorda que ja existeix. 

Marc Vila manifesta que “allà no ho diu però jo imagino que l’atur és una de les raons per les quals surten aquestes tres ratlles. Com que la prestació per desocupació ja la tenim, però sembla que ens faci vergonya, la tenim però no la tenim, no volem que s’acabi de muntar. Anem a muntar-ne una a nivell andorrà. I la mateixa idea que tenim amb l’atur és amb els drets socials, hi ha d’haver una protecció del treballador”. 

Recorda als empresaris que la Unió Europea és sobretot una comunitat de dret que s’ha anat ampliant i consolidant. Uns drets, els humans, que no haurien de ser negociables: “aquí a Andorra dic d’acord a que vulguem que es respectin les nostres especificitats  amb tots els aspectes relacionats amb la llengua, la cultura i l’organització. Però amb drets humans dic no, en aquest cas, tota especificitat va en perjudici del justiciable i del ciutadà”.

Afegeix que un posicionament com el dels empresaris pot arribar a perjudicar les negociacions. Diu que l’equip negociador podria no arribar a entendre aquest posicionament. Per això creu que s’ha de fer un esforç en aquest sentit.