escaldesEls consellers generals del Partit Socialdemòcrata (PS) reclamen a Govern la creació d’un Registre de la Propietat Nacional. Ho han fet mitjançant una esmena al projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme que es troba a tràmit al Consell General. En total, la formació ha presentat 20 propostes de canvi on també destaquen les que persegueixen mantenir el principi de subsidiarietat de la iniciativa pública en l’activitat urbanística o la reducció del percentatge de quòrum necessari per poder tirar endavant un pla parcial.

Des del PS, es considera que, en “el context actual del país, caracteritzat per una inversió estrangera que cada vegada té més pes en l’economia i on es pretenen assentar les bases per homologar-nos al marc comunitari”, es fa necessària la creació d’un instrument públic com aquest Registre de la propietat, on s’inscriurien “els actes i els contractes relatius al domini i demés drets reals”. Per això, entre les esmenes presentades a la modificació de la Llei d’urbanisme, els parlamentaris socialdemòcrates inclouen una (la 19) que introdueix una disposició final al text on “en un termini no superior a un any” de la data de publicació del text aprovat al BOPA s’encomana a Govern que elabori aquest organisme, així com la normativa necessària per al seu funcionament. També s’apunta que “l’accés serà obert a tota persona que acrediti un interès legítim prèvia petició escrita”.

Des del partit, es posa en relleu que “el sistema que porta aplicant-se durant tots aquests anys, basat en la informació dels protocols notarials, no ofereix les condicions adequades per operar en el tràfic jurídic immobiliari”. Així, es defensa que la creació d’un registre tindria diversos avantatges com ara una major protecció dels titulars de drets en front de terceres persones, un foment de la confiança dels agents econòmics, la mitigació dels riscos i els fraus en la contractació immobiliària o facilitar processos com l’elaboració dels cadastres.

La consellera general Rosa Gili ha defensat que l’organisme “ens manca al país” i que pot ser important “tant per la seguretat jurídica com per l’obertura econòmica”. Al seu entendre, es tracta d’un instrument que “la societat ens demana”.

El PS també considera important que es mantingui el caràcter de subsidiarietat de l’actuació pública pel que fa a l’activitat urbanística. Per això, amb l’esmena 3 proposen mantenir el redactat original de la llei i indicar que si l’administració ha de moure’s “es justifica per la inacció de la iniciativa privada davant l’interès general”. Des de la formació no es comparteix la voluntat del text de fer que els comuns puguin promoure plans especials sense que, prèviament, s’hagi ofert als propietaris de les unitats d’actuació la possibilitat de tramitar-ne un de parcial.

Quòrum més assequible

Els consellers generals del PS també proposen, en l’esmena 14, reduir del 75% actual al 60% el percentatge de quòrum necessari entre els propietaris per poder engegar un pla parcial. Des de la formació s’entén que “s’ha constatat” que els plans d’urbanisme “no s’estan desplegant al ritme previst”, fet que ha provocat que s’hagi passat “d’una situació de creixement desmesurat abans de l’aprovació de la llei a una situació d’estacament i fre en el desenvolupament i gestió dels plans parcials”.

Per al PS, la millor solució a aquest problema no és tant preveure unitats d’actuació més petites i amb menys propietaris, ja que “es va contra el model que es va voler implantar amb la llei” i pot provocar que “es disseminin en el territori les infraestructures i els sistemes urbanístics sense que els mateixos s’integrin i es relacionin entre ells i donar lloc a urbanitzacions parcialment executades” a més de fer que amb la cessió obligatòria només es puguin obtenir terrenys de menor superfície, fet que pot afectar els equipaments públics a construir. Els consellers conclouen que la millor sortida és aquesta reducció del quòrum fins a un llindar que, destaquen, “és congruent amb altres processos de presa de decisions col·lectives”.

Les esmenes presentades també preveuen establir determinades obligacions legals a l’hora d’impulsar projectes d’interès nacional per, d’aquesta forma, salvaguardar el patrimoni natural i cultural. Així, en l’esmena 6 s’introdueix la necessitat de fer avaluacions d’impacte ambiental per tirar endavant aquestes actuacions i, en la 7, restriccions pel que fa als entorns de protecció dels monuments, com ara situar-se a una distància mínima de 300 metres. Així, s’estima que “es fa necessari establir un seguit de limitacions legals que condicionin l’emplaçament dels projectes (…) declarats sensibles (…) per tal de protegir aquells recursos més valuosos l d’interès pel conjunt de la població”.

Competències de Govern

Les esmenes presentades pel PS, i en aquest cas la 3 i la 9, també persegueixen mantenir l’actual status quo pel que fa a les competències en matèria urbanística de comuns i Govern. El text presentat dóna a l’executiu més potestats a l’hora d’elaborar plans especials que despleguin projectes d’interès nacional i, també, plans sectorials. Per al PS, això xoca al que actualment preveu la Llei de Competències i amb el Codi de l’administració, ja que “tota administració està obligada a exercir les seves competències sense que l’ordenament jurídic empari la renúncia o el desistiment de l’exercici d’aquest deure”. Per tant, “els comuns no poden desistir de redactar un pla especial ni el Govern pot assumir la competència en aquest cas”.

Per això, els consellers generals socialdemòcrates proposen un redactat on “l’únic supòsit” pel qual l’executiu podria impulsar la tramitació d’un pla especial seria “la inactivitat injustificada pel transcurs de sis mesos sense que el comú” ho faci i “sempre i quan es tracti d’iniciatives d’interès nacional”.   

Una altra esmena que es considera de calat és la 8, que fa referència al procés del dret a reversió en cas que un projecte d’interès nacional pel qual s’hagi obtingut la cessió d’un terreny no acabi cristal·litzant-se. El text tramitat originalment preveia que els propietaris de la parcel·la poden sol·licitar el retorn del sòl cedit al cap de cinc anys. El PS proposa que aquest termini es redueixi a tres. A més a més, s’estableix un límit de sis mesos durant els quals l’espai continuarà afectat a les finalitats previstes, opció que el projecte legislatiu original no contemplava.

Sobre el text global, la consellera Rosa Gili admet que comparteixen aspectes de la iniciativa legislativa, però avisa que les esmenes presentades són necessàries perquè alguns punts “poden anar contra la Llei de competències i, fins i tot, contra la Constitució”. També explica que la possibilitat de defensar el patrimoni cultural i natural “ens sembla important”.

Text i foto: PS

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada